Nieuws

LTO Nederland en Nevedi gaan via een betere benutting van fosfor in diervoeders de uitstoot van fosfaat door de Nederlandse varkens- en rundveehouderij verminderen. Het project heeft als doel 10 miljoen kilogram minder fosfaat in 2011 en voor 2013 nog eens 10 miljoen kilogram minder.

Toekomst

Het project stoomt de sector klaar voor de toekomst, voordat er dwingende maatregelen worden opgelegd. In het project gaan veevoerindustrie en veehouders samen aan de slag om met kennis en aangepast (P-arm) voer de fosforbenutting te verbeteren. Terugdringing van het fosfaatoverschot is van groot belang voor de continuïteit en toekomstkansen van de sector. Een lagere fosfaatuitstoot draagt bij aan het behoud van milieuruimte voor de veehouderij. Het past ook in een duurzamer aanpak die het imago van de veehouderij kan versterken.

Varkenshouderij

In de varkenshouderij wordt gewerkt met streefwaarden voor de P-benutting. Alle varkenshouders worden gestimuleerd om hun bedrijfsvoering zo in te richten dat ze binnen deze streefwaarden blijven. Naast P-arm veevoer kunnen ook aanpassingen op het bedrijf zoals het houden van beren en fasenvoedering hieraan bijdragen. Voor het berekenen van de P-benutting in de varkenshouderij hebben LTO en Nevedi een speciale P-toets ontwikkeld, die voerleverancier en veehouder gezamenlijk kunnen toepassen. Na een periode van vrijwilligheid volgt in deze sector een verordening die een bepaalde P-benutting voorschrijft.

Rundveehouderij

In de rundveehouderij volgen beide organisaties een tweesporen-aanpak. Bedrijven die de zongenoemde BEX-systematiek toepassen (bedrijfsspecifieke excretie) kunnen met een lagere P-aanvoer economisch voordeel behalen. Voor de veelal extensievere niet-BEX rundveebedrijven wordt de totale P-aanvoer in mengvoer en droge/natte grondstoffen met 10 procent verlaagd. LTO en Nevedi roepen alle rundveehouders op om hun bijdrage te leveren aan de opgave voor de gehele sector. Mocht deze aanpak onvoldoende resultaat opleveren, dan volgt ook hier een verplichtende maatregel.

Compenseren

Met de aanpak van het voerspoor kunnen agrarisch ondernemers zelf bepalen hoe zij op hun bedrijf invulling geven aan de noodzakelijke fosfaatreductie. Naast het collectieve voordeel van behoud van milieuruimte voor de sector, kan de individuele veehouder de hogere kostprijs van P-arm veevoer vaak compenseren met een betere voerbenutting en/of lagere mestafzetkosten. Dit laatste is het geval indien meer mest met een lager fosfaatgehalte kan worden afgezet op eigen grond of op grond nabij het bedrijf.

Bron: Nevedi

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.