Nieuws
Bedrijven die internationaal ondernemen, moeten een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat is vastgelegd in nieuwe internationale richtlijnen die door de 42 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs zijn ondertekend.

Tegengaan corruptie

De Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen dragen bij aan respect voor mensenrechten, het tegengaan van corruptie, verbetering van de arbeidsomstandigheden en de bescherming van het milieu. Nederland heeft als voorzitter bij de onderhandelingen een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de richtlijnen.

Fatsoenlijk ondernemen

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, die de OESO-conferentie namens Nederland bijwoont, is blij dat het belang van fatsoenlijk ondernemen wereldwijd wordt onderkend. ‘Dat zorgt voor vertrouwen in de landen waarin internationale bedrijven actief zijn en maakt de concurrentie op de wereldmarkt eerlijker.’

Ketenverantwoordelijkheid

De richtlijnen waren eerder alleen van toepassing op bedrijven met bezittingen in het buitenland. Met de aanscherping worden alle bedrijven verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen. Bedrijven krijgen daarmee een grotere verantwoordelijkheid om hun(buitenlandse) toeleveranciers te kennen en hun invloed aan te wenden om misstanden te voorkomen of te verhelpen.

Mensenrechten

In de nieuwe richtlijnen is een apart hoofdstuk opgenomen over mensenrechten. Daarnaast is er aandacht voor werkgelegenheid, waarin een passage is opgenomen over het betalen van loon waarmee een kostwinner zijn gezin kan onderhouden. De OESO vraagt ook expliciet aandacht voor het tegengaan van klimaatverandering en omkoping in internationale transacties.

Nationaal Contact Punt

Vermeende schendingen van de richtlijnen kunnen worden gemeld bij het Nationaal Contact Punt (NCP), dat in dat geval optreedt als onafhankelijke bemiddelaar. Door de nieuwe richtlijnen mag een NCP meer zaken behandelen. Zij mogen bijvoorbeeld ook zaken in behandeling nemen die ook al op een andere wijze, bijvoorbeeld een rechtszaak, aan de orde zijn.

Uitgangspunt

Voor de Nederlandse overheid zijn de nieuwe richtlijnen de basis voor fatsoenlijk internationaal ondernemen. Ieder bedrijf dat financiële ondersteuning vraagt aan de overheid voor activiteiten in het buitenland, moet de richtlijnen daarom ook onderschrijven. Nederland wil zich ook inzetten voor toepassing van de richtlijnen door China en India, die op dit moment geen lid van de OESO zijn.

Bron: Ministerie van EL&I

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.