Nieuws

Maar liefst 95 procent van de ondernemers die zijn aangesloten bij het Productschap Diervoeder (PDV) wil dat het productschap blijft bestaan. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Bureau Bartels in opdracht van het PDV heeft uitgevoerd.

Ondernemersraadpleging

In het onderzoek zijn ondernemers uit de diervoedersector gevraagd naar hun mening over het PDV. Met een respons van 92 procent was het grootste deel van de ondernemers bereid om deel te nemen aan het onderzoek. In de vraagstelling aan ondernemers werd de nadruk gelegd op de activiteiten van het PDV en de wijze waarop deze worden uitgevoerd. Verder werd ingegaan op het draagvlak voor de activiteiten en de organisatie.

Informatievoorziening

Het PDV is bekend bij de achterban, maar er zijn wel verschillen in de categorieën heffingbetalers. Het PDV is beter bekend bij de top heffingbetalers (de ondernemingen die de meeste heffing betalen) dan de niet-top heffingsbetalers. De achterban kent het PDV vooral via digitaal nieuws en website. Driekwart van de geraadpleegde ondernemers geeft aan dat zij via deze kanalen worden geïnformeerd over het PDV en zijn activiteiten. Ongeveer de helft van de ondernemers heeft de voorlichtingsbijeenkomsten van het PDV en telefonische/e-mailcontacten genoemd als relevante informatiebronnen.

Draagvlak

De achterban is over het algemeen positief over het belang van de activiteiten zoals die door het PDV worden ontplooid. Collectieve financiering hiervan door middel van een heffing staat – op een enkel onderwerp na – ook niet ter discussie. De ‘top-vijf’ activiteiten waarvoor een groot draagvlak bestaat voor een dergelijke vorm van financiering zijn het Veterinair Informatiepunt, Voorlichting over wet- en regelgeving, beïnvloeding wetgeving in Den Haag en Brussel, het Project Carbon Footprint Diervoerder en de CVB-activiteiten voor voederwaardering.

Toekomst

Uit de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat er onder de achterban groot draagvlak bestaat voor de continuering van het PDV. Echter een meerderheid van de ondernemers is voorstander van continuering van het PDV met een gewijzigd takenpakket. De activiteiten op het gebied van gezond en veilig werken en arbeid en scholing wordt door een deel van de ondernemers niet als kerntaak beschouwd en men wil daar geen heffing voor betalen.

Suggesties

Tot slot is ondernemers gevraagd of zij nog suggesties voor verbeteringen hebben die door het PDV kunnen worden doorgevoerd. De meest frequent genoemde punten waren: beter communiceren, taken beter afstemmen met andere organisaties en focussen op kerntaken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.