Nieuws

Raffinage van gras staat nog in de kinderschoenen, maar is wel perspectiefvol. Het basisproduct gras is volop beschikbaar en door voortschrijdende technologie kunnen naar verwachting steeds meer componenten van gras tot economische waarde worden gebracht. Vooral de eiwitten uit het nutriëntenrijke perssap kunnen tot waarde worden gebracht. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research in opdracht van het Ministerie van EL&I naar de perspectieven van grasraffinage voor veehouderijbedrijven.

Grasraffinage

Nederland heeft meer dan een miljoen hectare grasland. Dit grasland wordt hoofdzakelijk voor de veehouderij gebruikt. Grasraffinage wordt nog maar beperkt toegepast. Bij grasraffinage wordt het geoogste gras uitgeperst. Er ontstaan dan twee producten: vezels en een nutriëntenrijk perssap. Uit het perssap kunnen eiwitten worden verkregen. Voor het eiwit, de vezels en het restsap zijn diverse landbouwkundige en industriële toepassingen denkbaar. Vooral het eiwit kan in de veehouderij tot waarde worden gebracht in diervoerder. Grasraffinage kan op die manier een alternatief bieden voor de import van eiwitrijke diervoedergrondstoffen zoals sojaschroot.

Impact

De onderzoekers hebben een analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (een SWOT-analyse) van grasraffinage op veehouderijbedrijven in Nederland uitgevoerd. Er blijkt nog een flink aantal haken en ogen aan grasraffinage zitten, maar er zijn ook veel kansen voor grootschalige grasraffinage.
Bij toepassing van grasraffinage op grote schaal spelen zowel economische, ecologische en sociale overwegingen op individuele veehouderijbedrijven als ook overwegingen op regionaal en landelijk niveau een rol. Hierdoor ontstaat een nieuwe manier van veehouderij, waarbij gras niet langer alleen geproduceerd wordt voor het vee, maar ook voor andere toepassingen. Dit heeft impact op de veehouderijsector, op haar omgeving en op de maatschappij.

Aanbevelingen

“Wil grasraffinage zich tot een economisch perspectiefvolle activiteit ontwikkelen, dan moeten alle componenten in het proces tot waarde worden gebracht, dus ook de minst renderende”, aldus de onderzoekers. Ook is nader onderzoek nodig naar de mogelijkheden om de grasopbrengst te verhogen via veredeling en teeltmaatregelen. Bij grootschalige toepassing adviseren de onderzoekers om de diverse belangen van stakeholders goed af te stemmen en om de regie daarbij in handen te leggen van de veehouderijsector. Op die manier blijft de sector initiatiefnemer en eigenaar van implementatie en opschaling van grasraffinage.

Bijlage

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.