Nieuws

Deelnemers van de workshop georganiseerd door Wageningen UR over het gebruik van insecten als diervoedergrondstof zijn vrijwel unaniem van mening dat het haalbaar is om insecten op grote schaal te gaan gebruiken als diervoedergrondstof.

Workshop

Voornaamste doel van deze bijeenkomst was het identificeren van kansen en belemmeringen voor het grootschalig gebruik van insecten als duurzame diervoedergrondstof. Circa 50 deelnemers, waaronder insectenkwekers, diervoederbedrijven, verwerkers van reststromen, risicobeoordelaars, onderzoekers en anderen discussieerden met elkaar in Impulse, een nieuwe multifunctionele faciliteit op de Campus van Wageningen University. Doordat insecten laagwaardige biomassa, bijvoorbeeld allerhande rest- en nevenstromen, kunnen omzetten in hoogwaardig eiwit, kunnen ze een interessante schakel vormen in de diervoederketen en voor een deel invulling geven aan de mondiaal stijgende vraag naar eiwitten.

Eindmeting

Gert van Duinkerken, dagvoorzitter en hoofd van de afdeling Diervoeding van Wageningen UR Livestock Research, voerde aan het slot van de bijeenkomst een ‘eindmeting’ uit. Hieruit bleek dat de deelnemers vrijwel unaniem van mening zijn dat het haalbaar is om insecten op grote schaal te gaan gebruiken als diervoedergrondstof. De meningen liepen uiteen over de termijn waarop dit realiteit kan zijn; al binnen vijf jaar, of langer.

Verwachting

Algemene verwachting is dat de toepassingen van insecten als grondstof in petfood en visvoeding ligt het dichtst bij. Er zijn echter ook reële kansen voor het gebruik van insecten in pluimvee- en varkensvoer. De belangrijkste belemmeringen die nog moeten worden weggenomen liggen op het terrein van wet- en regelgeving en in de snelheid waarmee schaalvergroting van de insectenproductie en kostprijsverlaging gerealiseerd kunnen worden.

Haalbaarheidsstudie

Deze workshop maakt onderdeel uit van een haalbaarheidsstudie, gefinancierd door het Ministerie van EL&I en uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research en de leerstoelgroepen ‘Product Design and Quality Management’, ‘Animal Nutrition’ en ‘Entomology’ van Wageningen University. Het eindrapport hiervan wordt in de nazomer verwacht.

Nieuwe ketens

Insecten kunnen niet alleen worden toegepast in ‘feed’, maar ook in ‘food’ en ‘farma’. Begin mei is in een workshop van het InsectCentre nagedacht over dergelijke toepassingsmogelijkheden van insecten. Ook in die bijeenkomst bleken energie en kansen volop aanwezig om nieuwe ketens te ontwikkelen waarin insectenkweek als innovatieve schakel fungeert.

InsectCentre

Het InsectCentre is een netwerkorganisatie die als doel heeft alle partijen die een bijdrage willen leveren aan de succesvolle introductie van insecten ten behoeven van feed, food en farma te verbinden om daarmee een versnelling te bereiken die groter is dan elk van de deelnemers voor zich alleen kan bereiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.