Nieuws

PVV-begroting 2014: gericht op afbouw

De begroting van het Productschap Vee en Vlees (PVV) bedraagt voor 2014 5,2 miljoen euro. De uitgaven nemen met ruim 10 miljoen euro af vergeleken met de begroting voor 2013, vanwege het voornemen van de regering om de product- en bedrijfsschappen op te heffen. De taken van het PVV zullen met ingang van 2014 overgenomen of beëindigd zijn. In principe worden in 2014 dan ook geen heffingen meer opgelegd. Voor 2014 is slechts voorzien in de afbouw van het schap en, op verzoek van de sector, het uitvoeren van de verplichtingen voor het Diergezondheidfonds. Dit laatste bedraagt 4,2 miljoen euro.

Activiteiten 2014

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is bepaald dat de productschappen worden opgeheven en dat de autonome publieke taken van de schappen vanaf 2014 door het Ministerie van Economische Zaken zullen worden uitgevoerd. De overige taken kunnen privaat worden voortgezet. Dit is ook het uitgangspunt van deze begroting. Het kabinet ziet in het opheffen van de schappen een kans om een deel van het openbaar bestuur te vernieuwen, de lasten voor het bedrijfsleven te beperken en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en private sector op de taakgebieden van de schappen te herijken. Deze begroting geeft duidelijkheid over de activiteiten die het PVV nog zal uitvoeren in 2014 voor de afbouw van het PVV.

Overdracht van taken

Op dit moment wordt nog volop gesproken met het ministerie van Economische Zaken, brancheorganisaties en andere partijen over de overdracht van de productschapstaken. De eindverantwoordelijkheid voor de door het kabinet bestempelde publieke taken op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid en gezondheid en medebewind zal overgaan naar het ministerie van Economische Zaken. De private sectoren beraden zich over het zelf overnemen van taken en activiteiten van de productschappen. Het PVV zal er alles aan doen om de overdracht van taken en dienstverlening zorgvuldig te laten verlopen om de schade voor het bedrijfsleven, waarvoor het PVV zich altijd heeft ingezet, zo veel mogelijk te beperken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.