Nieuws

Dalende trend in voerprijzen zet door

Agrifacts
Agrifacts is teleurgesteld in de antwoorden van minister Schouten op vragen over de voermaatregel.

De neerwaartse trend in voerprijzen lijkt door te zetten, ook al blijft het niveau hoog. Voor de rendementen van veehouders is de tendens gunstig, zo valt te lezen in de ‘Visie op sectoren in 2014’ van de ING. De bovengemiddelde rendementen, de trend van dalende voerprijzen en de gunstige vraagontwikkeling buiten de EU stemmen positief. Het jaar 2014 lijkt voor melkveehouders, maar ook voor akkerbouwers goed te worden. De meeste agrarische sectoren kunnen bovendien profiteren van economisch herstel in de Eurozone en nieuw aangeboren afzetmarkten.

Groei in 2013 en 2014

De agrarische sector was in 2013 een buitenbeentje: als één van de weinige sectoren groeide de toegevoegde waarde en daalde de werkgelegenheid niet. De druk op de export vanwege de recessie en de dure euro hebben vele agrarische ondernemers uiteraard wel omzet gekost. De goede prijsontwikkeling was de belangrijkste oorzaak voor groei. Voor 2014 wordt uitgegaan van een gelijk groeipad als in 2013 (+1,5 procent).

Uitschieters naar boven en beneden

Positieve uitschieter in 2013 was de melkveehouderij, maar ook de akkerbouw presteerde prima. De intensieve veehouderij deed het minder. Alleen melkveehouders hebben dankzij prima prijzen bovengemiddelde rendementen: na drie kwartalen 20 procent hoger dan in de periode 2006-2012. Negatieve uitschieter was de eierbranche. In de zeugen- en varkenshouderij bleef het rendement 15 procent achter bij het langjarig gemiddelde en bij vleeskuikens 7,5 procent.

Intensieve veehouderij in 2014

Voor de intensieve veehouderij zal ook 2014 uitdagend worden. Door de neerwaartse trend in de voerprijzen is het perspectief voor de rendementen gunstiger dan in 2013. Legpluimveehouders kunnen daardoor weer uit de rode cijfers komen. Schaalvergroting en intensivering blijven noodzaak. Aan veehouders worden immers steeds nieuwe regels opgelegd.

Melkveehouderij in 2014

Voor melkveehouders lijkt de prima prijstrend in 2014 door te zetten, gezien ook de huidige hoge prijzen op de termijnmarkt. ING verwacht op de wereldmarkt een blijvende stijging aan de vraagkant, wat de prijs zal blijven ondersteunen. Aan de aanbodzijde zullen onder invloed van bijvoorbeeld weersomstandigheden grote fluctuaties ontstaan, waardoor de prijzen volatieler zullen worden dan we nu gewend zijn.

Akkerbouw in 2014

Akkerbouwers blijven voorlopig profiteren van krappe voorraden en de gunstige prijstrend. Ze zullen echter altijd afhankelijk blijven van extremiteiten in het weer. Het exportperspectief voor telers van aardappelen en uien is echter goed: de ketens zijn internationaal georiënteerd, innovatief en de wereldbevolking groeit met 200 miljoen mensen per jaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

“Actuele reportages helpen mij bij het zoeken naar nieuwe kansen in de markt.”

Haal ook meer uit uw abonnement!

Ontdek net als Juul Jenneskens de voor abonnees gratis dossiers in de webshop van De Molenaar.