Nieuws

Optimisme agrarische sector zet door

Het optimisme van de Nederlandse agrarische sector dat in het afgelopen jaar werd gesignaleerd, zet zich dit jaar voorzichtig voort. Sectorbreed is er wederom een stijging in het percentage agrarische ondernemers met uitbreidingsplannen en neemt de hoeveelheid ‘stoppers’ af. Er zijn echter minder agrarische bedrijven die kunnen rekenen op een opvolger.

Inventarisatie AgriDirect

Dat blijkt uit de inventarisaties van de toekomstintenties van de Nederlandse agrarische ondernemers over de periode 2006 – 2013. Sinds 1995 brengt het agrarisch marketing- en marktonderzoeksbureau AgriDirect de marktsituatie in kaart door het afnemen van telefonische interviews bij land- en tuinbouwers binnen alle agrarische sectoren. Op deze manier wordt de stemming in de sector gemeten.

Meeste plannen onder melkveehouders

Gemiddeld heeft 26,6% van de Nederlandse land- en tuinbouwers plannen om het bedrijf te gaan uitbreiden. Het hoogste percentages uitbreiders is te vinden op de melkveebedrijven, waar 32,2% van de ondernemers uitbreidingsplannen heeft. Het laagste aandeel uitbreiders bevindt zich onder de tuinders, hoewel ook daar het percentage ondernemers met uitbreidingsplannen wederom is gestegen (13,4%).

Lichte daling beëindigingsplannen

Ten opzichte van 2012 is het percentage ‘stoppers’ in de agrarische sector met 0,5 procentpunt licht gedaald; 5,9% heeft plannen om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen. De sterkste daling kan worden gesignaleerd bij de blijvende teeltbedrijven. Hoewel de vorig jaar ingezette daling van het percentage ‘stoppers’ onder de tuinders zich voort zet, bevinden zij zich nog altijd boven het gemiddelde; 7,7% wil de activiteiten afbouwen.

Percentage opvolgers daalt

Het percentage opvolgers dat klaar staat om het stokje over te nemen op het agrarisch bedrijf is, na een lichte stijging in 2012, weer afgenomen. Sectorbreed kan 35,1% van de land- en tuinbouwers met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder rekenen op een opvolger. Vorig jaar lag dit percentage op 35,7%. Relatief gezien bevinden zich de meeste opvolgers binnen de bedrijven met veeteeltcombinaties (40,5%).

Thieu Hendriks, directeur AgriDirect, reageert:

“Het toenemende percentage uitbreiders onder de melkveehouders kan mogelijk worden verklaard door de ontwikkelingen in de melkprijs. Hoewel deze in de laatste maanden een dalende lijn vertoonde, lijkt deze zich sinds enige tijd te stabiliseren rond € 40,- per 100 kg. Bij deze prijs staan melkveehouders open voor uitbreiding en nemen ze een voorschot op de afschaffing van het melkquotum in 2015. Daarnaast vond in de afgelopen jaren een koude sanering plaats. Dit betekent dat de meer toekomstgerichte bedrijven overblijven en sinds enige tijd weer mogelijkheden zien tot groei. Daarnaast stoppen minder bedrijven. In feite zien we bij varkens- en pluimveebedrijven eenzelfde ontwikkeling na de koude sanering die ook in deze sector in de afgelopen tien jaar heeft plaatsgevonden. Naar mijn idee kan dit de huidige ontwikkelingen in de sector verklaren.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.