Nieuws

Vrijwillig mestonderzoek steeds populairder

mestbewerking

Veehouders laten steeds vaker mest analyseren bij BLGG AgroXpertus. In vergelijking met 2013 is het aantal mestmonsters voor uitgebreid onderzoek in dezelfde maanden met 84% procent toegenomen. Inmiddels laten 2000 melkveehouders op jaarbasis mest onderzoeken.

Nutriënten en mineralen

“Het past in een trend, maar dit jaar is de toename wel heel sterk”, zegt Gerard Abbink. Hij is productmanager bij BLGG AgroXpertus. Mestonderzoek kan om diverse redenen worden uitgevoerd. Een groot deel van de mestmonsters wordt genomen vanwege wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor mesttransporten. De toename van 84% geldt voor de vrijwillige monsters: monsters die boeren laten nemen om te weten hoeveel nutriënten en mineralen de mest bevat, om hiermee hun bemestingsplan te maken.

Mineralenkringloop

“Steeds meer boeren vinden het belangrijk om de mineralenkringloop in beeld te hebben. Niet meer zomaar wat bemesten, op alle percelen hetzelfde. De ruimte om te bemesten neemt vanwege wetgeving af, en gehaltes ruw eiwit in de kuilen dalen. Hierdoor zien steeds meer ondernemers het belang van mestanalyse”, concludeert Abbink.

Voer- en bedrijfsefficiëntie

Vanuit verschillende advies- en mengvoerpartijen wordt er de laatste tijd meer aandacht aan het belang van mestonderzoek geschonken. Voorloper daarin is Hans Dirksen van Dirksen Management Support (DMS). Hij is een groot pleitbezorger van uitgebreid mestonderzoek en is daar al sinds 1997 mee bezig. “Veel veehouders weten ten eerste al niet hoeveel mest ze hebben. En als ze het wel weten, dan is vaak niet bekend wat erin zit. Daar doe je jezelf als ondernemer echt mee tekort, want het resultaat laat je voer- en bedrijfsefficiëntie zien.”

Samenstelling varieert

De gemiddelde samenstelling van mest is een onbetrouwbare richtlijn om de bemesting van grasland, maïsland en bouwland op te baseren. Gerard Abbink: “De samenstelling van mest varieert enorm per bedrijf. Wanneer een ondernemer uitgaat van gemiddelde gehaltes kan het nutriëntenaanbod verkeerd worden ingeschat. De kans dat dit negatieve gevolgen heeft voor de opbrengst en kwaliteit, is groot. Het is belangrijk voor een ondernemer om te weten wát hij precies bemest. Naast stikstof (N) en fosfaat (P) is bijvoorbeeld ook Kali (K) een belangrijk nutriënt in mest.”

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.