Nieuws

De legpluimveehouderij heeft al sinds maart vorig jaar te maken met zeer lage saldo’s, waardoor sommige bedrijven in liquiditeitsproblemen komen. De combinatie van lage eiprijzen en hoge voerkosten is hier debet aan. Omdat het verwachte herstel van de marktsituatie in de leghennensector is uitgebleven, zijn op verzoek vanuit de pluimveesector voor de 3e keer in een half jaar liquiditeitsuitgangspunten opgesteld.

Deze korte termijn prijsverwachtingen worden opgesteld als de rentabiliteit langdurig te laag is (als gevolg van lage opbrengstprijzen en/of hoge voerprijzen). De vorige liquiditeitsprognose liep van januari-juni 2014 en de nieuwe prognose eindigt december 2014.

Prijsherstel onvoldoende

Veel legpluimveehouders hebben als gevolg van hoge voerprijzen en lage eierprijzen sinds voorjaar 2013 te maken met een saldo dat laag is en sommige perioden zelfs negatief was. Pluimveehouders met hennen in verrijkte kooien/koloniehuisvesting hebben van maart tot oktober 2013 en in januari en mei 2014 te maken gehad met een negatief saldo. Voor scharrelhennen lag het saldo van april tot oktober 2013 ook onder het nulpunt. Na een voorzichtig herstel in de 1e vier maanden van 2014 dook het saldo voor scharrel in mei weer een aantal weken onder € 0.
Over de hele periode van januari 2013 tot en met juni 2014 bedroeg het (berekend) saldo voor kooieieren -€1,16 per 17-weekse hen en voor scharreleieren -€ 0,08. Hoewel de voerprijs in 2013 met € 6,- (20%) per 100 kg is gedaald en in 2014 licht dalend/gestabiliseerd en het saldo sinds oktober de meeste tijd weer boven de nullijn zit, is het prijsherstel onvoldoende gebleken om voldoende liquide middelen te genereren. Omdat de prognose is dat er op korte termijn geen zicht is op voldoende hoge opbrengstprijzen, is het nodig om opnieuw korte termijnprijzen in te schatten voor voer en eieren.

Voerprijzen

In januari 2013 hebben de voerprijzen gepiekt en sindsdien zijn ze € 6,50 per 100 kg gedaald. De LEI-prijs (excl. BTW) voor legmeel fase II kwam in juni dit jaar op € 27,65 per 100 kg. Het 3e kwartaal wordt een kleine daling verwacht van € 0,50 per maand en in het 4e kwartaal een stabilisatie op € 26 per 100 kg (excl. btw). In de saldoberekening rekenen we met een korting van € 0,50 per 100 kg op de LEI-prijs.

Marktontwikkelingen

Als gevolg van de herstelde eiproductie in Europa daalden de eierprijzen in Nederland vanaf maart 2013 met enkele centen per ei. Tot en met augustus waren de prijzen stabiel, maar op een te laag niveau om kostendekkend te kunnen produceren. Sinds september 2013 heeft een kleine prijsstijging plaatsgevonden, maar die heeft niet doorgezet, en voorjaar 2014 liet weer een daling zien. Het aanbod is nog steeds te ruim en de eierprijs ligt bijna een cent lager dan verwacht. De wetgeving heeft een verstorende werking op de markt gehad en het kost meer tijd dan anders om een nieuw evenwicht te bereiken. Belangrijkste oorzaak is de toegenomen financieringsdruk op veel bedrijven in Europa, waardoor leegstand als gevolg van lage marktprijzen minder snel in beeld komt.
De opzet van opfokhennen in Nederland was in 2013 13% lager dan in 2012. Dit geldt in mindere mate voor het aantal ingelegde broedeieren (5% lager). Aan de andere kant worden hennen langer aangehouden, stijgt de productie pre hen verder en hierdoor zal het aanbod nog op een te hoog niveau blijven. In 2013 steeg voor de EU-27 de productie van consumptie-eieren met 1% vergeleken met 2012 (verwacht was 2,5%). Voor de 1e drie kwartalen van 2014 wordt een afname van 4% verwacht, maar omdat er in de 2e helft van 2014 veel hennen worden opgezet in Europa, kan de productie weer stijgen.

Lees het volledige bericht op de website van het Productschap Pluimvee en Eieren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

“Actuele reportages helpen mij bij het zoeken naar nieuwe kansen in de markt.”

Haal ook meer uit uw abonnement!

Ontdek net als Juul Jenneskens de voor abonnees gratis dossiers in de webshop van De Molenaar.