Nieuws

Inkomens agrariërs onder druk

Voor de totale land- en tuinbouw wordt voor 2014 een inkomen uit bedrijf geraamd van gemiddeld € 35.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Een daling van 20% ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door een prijsdaling van de producten.

Ook dit jaar zijn er grote inkomensverschillen tussen de sectoren en tussen bedrijven binnen een sector. Leghennenhouders schrijven zwarte cijfers (na het forse verlies in 2013), maar vleesvarkensbedrijven, akkerbouwers en fruittelers incasseren een forse inkomensdaling. Dit blijkt uit de jaarlijkse inkomensraming van LEI Wageningen UR, vandaag gepubliceerd op agrimatie.nl.

Prijsschommelingen

Ondernemers zijn in sterke mate afhankelijk van prijsvorming van producten. Opbrengstprijzen schommelen meer dan in het verleden en dat werkt vooral bij grotere bedrijven sterk door op het inkomen. Naast prijs bepalen ook de bedrijfsomstandigheden (grootte, ligging, verkaveling), vakmanschap, managementkwaliteiten en verschil in strategie het inkomen.

Inkomen melkveebedrijven daalt

Bij de melkveebedrijven is sprake van een lichte inkomensdaling. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere melkprijs. Vooral de laatste maanden is die sterk gedaald. De bedrijven realiseren wel een kostenbesparing door lagere voerprijzen. De prijs van geitenmelk ligt wel op een hoger niveau dan vorig jaar, waardoor de geitenbedrijven een inkomensstijging realiseren.

Pluimveesector profiteert van lagere voerkosten

De sterkste inkomensstijging in de pluimveesector in 2014 komt voor rekening van de leghennenhouders na het forse verlies in 2013. Er is sprake van flink herstel, maar het niveau is nog wel matig. De lagere voerkosten zorgen voor de vleeskuikenbedrijven voor een sterke inkomensverbetering. Door de recente uitbraak van vogelgriep loopt de sector flinke economische schade op. Ook brengt de uitbraak onzekerheid met zich mee voor de toekomstige opbrengstprijzen.

Inkomensdaling varkensbedrijven ondanks lagere voerkosten

Het inkomen van varkenshouders daalt fors tot € 11.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheden (aje). Dat is vooral veroorzaakt door lagere vleesvarkensprijzen als gevolg van het wegvallen van Rusland als afnemer van Europees varkensvlees en het lagere verbruik van varkensvlees in de EU. De voerkosten gaan wel omlaag, maar te weinig om de opbrengstderving goed te maken. Tussen de typen varkensbedrijven bestaan grote inkomensverschillen. De geraamde inkomens zijn gemiddeld het laagst, en in 2014 zelfs negatief, op de vleesvarkensbedrijven en het hoogst op de zeugenbedrijven, die door de lagere voerkosten een kleine plus op het inkomen kunnen noteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.