Nieuws

Rabobank: melkprijs komende maanden stabiel

De Rabobank verwacht voor de komende maanden een stabiele melkprijs voor de Nederlandse melkveehouders van rond de 35 euro per 100 kg melk. Daalde de melkprijs in 2014 met ongeveer 30%, in het eerste kwartaal van 2015 leefde hij weer onverwacht op. Oorzaken zijn het toetreden van andere importeurs op de zuivelmarkt, de afname van zuivelproductie in Europa en Nieuw-Zeeland en een voor de Europese export gunstige verhouding tussen de euro en de dollar. De melkproductie trekt waarschijnlijk de komende maanden weer aan, terwijl de vraag vanuit belangrijke importeurs als China en Rusland nog niet hersteld is.

Krachtvoerprijzen

Voorlopig blijven krachtvoerprijzen op het huidige acceptabele niveau. De ontwikkeling van ruwvoerprijzen is uiteraard sterk afhankelijk van het weer in de komende maanden. Maar daarnaast speelt de muizenplaag dit jaar ook een wezenlijke rol, waardoor ruwvoerprijzen de komende tijd op een hoger niveau liggen. Naar verwachting staan de prijzen van basiszuivelproducten de komende tijd, mondiaal gezien, enigszins onder druk. Door een gunstige waarde van de Euro is het mogelijk om vanuit Europa voldoende te exporteren.

Liquiditeit

Jan van Beekhuizen, sectormanager melkveehouderij bij Rabobank verwacht dat de melkprijs in het komende kwartaal naar verwachting op het huidige niveau blijft. Van Beekhuizen: “Hoewel de liquiditeitspositie van melkveehouders redelijk blijft, is goede monitoring nodig om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Doordat de daling van de melkprijs mee valt, is de verwachting dat de meeste melkveehouders voldoende ruimte in de liquiditeit houden om de komende maanden door te komen.”

Melkprijzen

Op basis van de huidige inzichten kunnen melkprijzen in het tweede halfjaar van 2015 stijgen. De prijsontwikkeling is sterk afhankelijk van de toename van de melkproductie in Europa en de VS en de afzetkansen richting China. Het resultaat over het eerste halfjaar is niet dermate hoog dat de traditionele dip in liquiditeit in het najaar hiermee vanzelfsprekend opgevangen kan worden. Zeker wanneer de laatste keer superheffing en belastingdruk over 2014 een rol spelen.

Kostprijs

Voor de komende maanden is het belangrijk om de liquiditeitsontwikkeling goed te monitoren, stelt de bank. Hierdoor kan blijvend scherp op de kostprijs worden gestuurd , waardoor melkveehouders over het geheel in 2015 toch in staat zullen zijn om aan hun verplichtingen te voldoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *