Nieuws

Het totale volume (mengvoer en andere oplossingen) bij ForFarmers nam in 2014 toe met 5,0% naar 8,9 miljoen ton. Autonoom steeg het volume met 1,8%. Alle categorieën, inclusief mengvoer, droegen bij aan deze stijging. Mengvoer omvat 73% van het totale volume.

Dalende grondstofprijzen

In de varkenssector was sprake van de grootste toename, maar ook de melkvee- en legpluimveesector droegen bij aan de autonome volumestijging. In alle landen was sprake van hogere autonome volumes. Over het boekjaar 2014 heeft ForFarmers een netto-omzet gerealiseerd van € 2,3 miljard. Ten opzichte van 2013 betekent dit een omzetdaling van 7,3%, veroorzaakt door de lagere grondstofprijzen die zijn doorgegeven aan klanten.

Winst

Gecorrigeerd voor incidentele posten, steeg het bedrijfsresultaat met 30,3% van € 45,5 miljoen in 2013 naar € 59,2 miljoen in 2014. Alle segmenten hebben bijgedragen aan de stijging.
Het resultaat na belastingen is gestegen met 25,2% naar € 39,0 miljoen.

Synergievoordelen

Yoram Knoop, CEO ForFarmers: “Het jaar 2014 laat zien dat we onze klantpropositie aantrekkelijker kunnen maken en tegelijkertijd onze winstgevendheid kunnen verbeteren. Onze klanten hebben  geprofiteerd van de doorberekening van lagere grondstofprijzen in onze voerproducten. Daarnaast hebben we in lijn met onze aangescherpte strategie synergievoordelen gerealiseerd in nutritionele expertise en daarmee meer nadruk gelegd op complete voeroplossingen die leiden tot een meer efficiënte bedrijfsvoering en een beter rendement voor de boer. In combinatie met een verbeterde operationele efficiëntie heeft dit geleid tot een stijging van het bedrijfsresultaat, waarbij er in 2013 een eenmalige extra toevoeging is geweest aan de voorziening debiteuren. Dat deze hogere winstgevendheid is behaald in een markt die in 2014 werd gekenmerkt door aanhoudend volatiele grondstofprijzen, geopolitieke spanningen en een regionale uitbraak van de vogelgriep, toont aan dat ons bedrijfsmodel relatief bestendig is en dat we in staat zijn ook onder dergelijk uitdagende marktomstandigheden waarde toe te voegen voor zowel klanten als aandeelhouders. Om dit te kunnen blijven waarmaken zijn versteviging van onze marktleidende positie, verdere groei en betere benutting van schaal- en efficiëntievoordelen belangrijke strategische prioriteiten voor 2015 en de daaropvolgende jaren.”

Beursgang

ForFarmers heeft de intentie om, onder normale omstandigheden, in 2016 over te stappen van het huidige externe handelsplatform voor certificaten van aandelen naar de openbare aandelenbeurs van Euronext Amsterdam. De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur zullen dit voornemen ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering in april 2016. Op de Algemene Vergadering van 17 april 2015 zal een nadere toelichting worden gegeven op de bevindingen uit het onderzoek naar de mogelijke overgang naar de openbare beurs, dat in de afgelopen periode heeft plaatsgevonden.

Overige toekomstplannen

In 2015 zal ForFarmers verder invulling geven aan het strategisch programma Horizon 2020, zoals dat in 2014 is uitgewerkt en gestart. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de nadere uitwerking van de klantpropositie van ‘Total Feed’ per diersoort. Deze combinatie van specialistische nutritionele expertise en (innovatieve) voeroplossingen, moet zorgen voor een optimaal rendement voor de boer en vormt de belangrijkste drijver voor autonome groei van de brutowinst.

Om de operationele efficiëntie verder te vergroten zal worden geïnvesteerd in de verdere professionalisering en slagkracht van de organisatie onder de noemer ‘One ForFarmers’. Daarbij gaat het onder meer om intensivering van de samenwerking binnen de groep, meer kennisdeling en een meer eenduidige marktbewerking.

ForFarmers streeft naar toonaangevende marktposities in alle sectoren en segmenten waar het zich op richt. Dat betekent dat ook in 2015 zal worden gezocht naar overnames om de marktposities verder te versterken.

Kerncijfers

Bedragen in miljoen € (tenzij anders vermeld) 2014 2013 Δ%
Total Feed volume (x miljoen ton) 8,9 8,5 5,0
Netto-omzet 2.292,0 2.472,2 -7,3
Brutowinst 408,1 390,4 4,5
Bedrijfsresultaat 59,1 43,4 36,1
Resultaat na belastingen 39,0 31,1 25,2
Resultaat na belastingen per aandeel (x 1 €) 0,37 0,29 25,2
Dividend per aandeel (x 1 €) 0,176 0,136  29,4
ultimo 2014 ultimo 2013
Eigen vermogen 360,6 338,4 6,6
Solvabiliteit (%) 50,9% 43,7%

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

“Actuele reportages helpen mij bij het zoeken naar nieuwe kansen in de markt.”

Haal ook meer uit uw abonnement!

Ontdek net als Juul Jenneskens de voor abonnees gratis dossiers in de webshop van De Molenaar.

“Dankzij De Molenaar weet ik precies wat er in de branche speelt. En wat handig dat dat altijd en overal digitaal kan.”

Haal ook meer uit uw abonnement!

Ontdek net als Niels Claassen het gemak van het online archief van De Molenaar. Gratis en exclusief voor abonnees.