Nieuws

Hogere prijzen voor agrarische producten

Na een zwak jaar voor de agrarische sector verwacht ABN Amro een licht herstel in de komende jaren. Waar de prijzen in 2015 met 10 procent daalden, zullen deze in 2016 met gemiddeld 1,5 procent toenemen. Voor 2017 wordt een prijsstijging van respectievelijk 2,0 procent verwacht. Reden hiervoor is het verbeterde sentiment, de groei van de wereldhandel en een positiever ondernemersklimaat in eigen land als gevolg van het economisch herstel. Voor het komend jaar ziet ABN Amro de exportwaarde van agrarische producten toenemen. Door de lagere eurokoers zullen agrarische producten buiten de eurozone in trek zijn. Tegelijkertijd vertonen de grondstofprijzen en de prijzen voor de belangrijkste agrarische exportproducten (zuivel, vlees, groenten & fruit en bloemen) een lichte stijging. Dat betekent dat de export in 2016 weer een positieve bijdrage levert aan de groei van de gehele sector.

Melkvee in de lift

ABN Amro is positief over de vooruitzichten voor de melkveehouders. De melkprijs die in 2015 nog een vrije val maakte, zal in de tweede helft van volgend jaar weer stijgen als gevolg van mondiale vraagtoename. Onduidelijkheid rondom de fosfaatwetgeving zal nog tot extra productie leiden. Gelijktijdig zorgen lagere (voer)kosten in 2016 voor een redelijk jaar voor melkveehouders.

Minder vraag varkens-, kalfs- en rundvlees

Ondanks de groeiverwachting voor de agrarische sector in de komende jaren zijn er verschillen tussen de onderliggende branches. Meer diversiteit in het dieet zorgt al geruime tijd voor een daling van de vleesconsumptie. De afnemende vraag en het ruime aanbod van onder meer varkens-, kalfs- en rundvlees drukte het afgelopen jaar flink op de vleesprijs.

De komende jaren zal met name de prijs voor het kalfsvlees verder dalen vanwege een verzadigd consumptiepatroon en de vergrijzing. Dit laatste zorgt ook voor de lagere rundvleesprijs, waar ook de verdringing via importstromen een rol speelt. Als gevolg van de beperkte vraag en de afbouw van toeslagrechten komt het rendement van kalfsvleeshouders onder druk te staan. ABN Amro ziet dit als de belangrijkste reden van de dalende productievolumes.

Een daling van productie zorgt bij Nederlandse varkenshouders voor een licht herstel in de tweede helft van 2016. Deze prijsstijging zet door in 2017 als gevolg van de varkenscyclus. Maar het blijft lastig om een gezond en stabiel rendement in de varkensbranche te waarborgen en de verwachting is dan ook dat de afvalrace zal doorzetten.

Na een goed jaar neemt ook bij de pluimveehouders het volume vleeskuikens af. Na jaren van prijsgroei zal deze in 2016 afvlakken om in 2017 te stabiliseren. Het stijgende aandeel in conceptproductie zorg hier echter voor handhaving van de prijzen op relatief hoog niveau.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

“Actuele reportages helpen mij bij het zoeken naar nieuwe kansen in de markt.”

Haal ook meer uit uw abonnement!

Ontdek net als Juul Jenneskens de voor abonnees gratis dossiers in de webshop van De Molenaar.