Nieuws

SecureFeed passeert grens 300 deelnemers

feed safety

De belangstelling voor deelname aan SecureFeed blijft groot. Deze week passeerde SecureFeed de grens van 300 deelnemers. Nog eens bijna 65 bedrijven zijn aspirant-deelnemer. Ook na de jaarwisseling blijven vooral fouragebedrijven zich aanmelden om via SecureFeed gezamenlijk invulling te geven aan de risicobeoordeling en monitoring van voedermiddelen en de leveranciers ervan.

De circa 365 (aspirant)deelnemers van SecureFeed vertegenwoordigen samen ruim 100% van de landelijke mengvoederproductie (ook bedrijven uit België en Duitsland zijn aangesloten), 100% van de productie van vochtrijke diervoeders en ruim 80% van de fourageleveringen aan veehouders. De SecureFeed-databank omvat ruim 4.500 leverancier-product-combinaties (LPC’s). Deelnemers werken alleen met LPC’s die positief zijn beoordeeld en in de databank zijn opgenomen. Die voorwaarde geldt ook voor aspirant-deelnemers. Dit zijn bedrijven waarbij na aanmelding de documentenaudit met positief resultaat is afgerond. Na een fysieke audit op locatie en een positieve beoordeling van alle voedermiddelen en leveranciers waar het diervoederbedrijf mee werkt, accepteert SecureFeed het bedrijf als volledig deelnemer.

Risicobeoordeling en -beheersing

Via SecureFeed beoordelen deelnemers gezamenlijk voedermiddelen en de herkomst ervan op risico’s als bijvoorbeeld contaminatie met ongewenste stoffen. Op basis van het risicoprofiel van het voedermiddel, vindt monitoring plaats op onder meer aanwezigheid van mycotoxinen, aflatoxine B1, zware metalen, residuen van gewasbeschermingsmiddelen en van salmonella. Voor veel contaminaties gelden bovenwettelijke actiegrenzen. Als analyses wijzen op overschrijding ervan, zijn deelnemers verplicht daar melding van te maken bij SecureFeed. Afhankelijk van de ernst van de situatie, kan SecureFeed andere gebruikers van hetzelfde voedermiddelen waarschuwen extra alert te zijn of aanvullende maatregelen afkondigen om de risico’s of (mogelijke) calamiteit te beheersen.

Ketenborging

Met de gezamenlijke aanpak via SecureFeed levert de diervoedersector haar bijdrage aan de zogeheten ketenborging. De zuivelindustrie stelt sinds begin dit jaar voor melkveehouders de verplichting om diervoeder af te nemen van bedrijven die deelnemer zijn van SecureFeed (of een gelijkwaardig systeem). De vleesindustrie nam begin februari deze voorwaarde ook op in haar (algemene) inkoopeisen. Verkopers (veehouders/handelaren) moeten aan de slachterij garanderen dat alleen veevoer wordt gebruikt van eigen productie en/of geproduceerd onder de voorwaarden van SecureFeed/GMP+. Deze algemene eis is uiterlijk medio 2016 opgenomen in de inkoopvoorwaarden van alle slachterijen in Nederland.

Lees meer over visie van SecureFeed in De Molenaar nr. 5, die verschijnt op 1 april 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.