Nieuws

Afzet Agrifirm Feed stijgt met 100.000 ton

kerncijfers AgrifirmKoninklijke Coöperatie Agrifirm realiseerde in 2015 een netto resultaat van € 76,2 miljoen. De afzet van diervoeders en producten voor de plantaardige sector ontwikkelde positief. “De investeringsinspanningen, de doorgevoerde efficiëntieverbeteringen en de omvorming van de organisatie hebben een positieve bijdrage aan het resultaat geleverd. Gerichte inzet op innovaties en continue verbeteringen in de operatie leveren voordeel op voor klanten en zijn de solide basis voor groei en marktaandeel.”

Marktontwikkelingen

Geopolitiek gezien was 2015 een bewogen jaar. De onrust in het  Midden-Oosten, Afrika en Oekraïne raakt ook de markten waarop Agrifirm opereert. De Russische boycot leidde tot verdieping van crisis door te lage opbrengstprijzen in de varkenssector. Tevens veroorzaakte de onrust grote valutaschommelingen.

In Nederland leidde het afschaffen van de melkquotering tot groei van de melkveestapel. De groei in mengvoerafzet bleef beperkt, deels omdat pas in de tweede helft van het jaar de melkproductie substantieel steeg en deels omdat volop ruwvoer aanwezig was. Daarnaast ontwikkelde de overheid extra wet- en regelgeving op het gebied van fosfaat, die de groei remde. De prijsproblematiek in de varkenssector remde de afzet in deze sector. In de vleespluimveesector en de plantaardige-sectoren was sprake van redelijk tot goede prijzen. Helaas zette het verwachte herstel in de eiersector slechts beperkt door.

Agrifirm Feed

Het ledenbedrijf Agrifirm Feed zag haar afzet stijgen met 100.000 ton. Het marktaandeel van Agrifirm Feed in Nederland groeide daarmee opnieuw. De concepten Gemengd Voeren 2.0, Ruwvoer Totaal, Saldo Melken en TopStart leverden hieraan een belangrijke bijdrage. De onder druk staande varkenssector werd bediend met het nieuwe assortiment vleesvarkensvoer, dat resulteerde in lagere voerkosten per kilo vlees.

Europese Agrifirm-bedrijven

De Agrifirm-voerbedrijven buiten Nederland presteerden prima, meldt het bedrijf. Agrifirm Belgium  realiseerde een afzetstijging van ruim 10 procent in de legpluimsector, terwijl de eiercontracten conform de afspraken verder werden afgebouwd. Met  concepten als Vigor trok Agrifirm nieuwe klanten aan.

Zowel Agrifirm Polska als Agrifirm  Magyarország (Hongarije) wisten een hogere afzet te realiseren, waarbij tevens de  financiële resultaten verbeterden. “Een constante goede voerkwaliteit, nieuwe concepten  en meer ‘in control’ zijn, bleken de succesfactoren.”

Kostenreductie, focus op de kernactiviteiten en een doelgerichte klantbenadering leidden bij het voerbedrijf Agrifirm Deutschland tot een positief resultaat. Ten opzichte van 2014 een forse verbetering.

Agrifirm Co-products realiseerde, na het afstoten van de activiteiten in Engeland (2014) en  de beëindiging van activiteiten in Duitsland, een positief resultaat. Meer synergie tussen  Agrifirm Co-products en Agrifirm Feed leidt tot een hogere afzet van vochtige bijproducten  in Nederland.

Specialiteiten

Nuscience maakte diverse ontwikkelingen door. Er zijn twee nieuwe fabrieken geopend: in Drongen (België) en in Tianjin (China). Door de acquisitie van Nutrifarma in Brazilië, is Nuscience verder gegroeid. De in slecht weer verkerende varkenssector, zowel in China als in Europa, remden weliswaar de ontwikkeling, maar toch meldt Agrifirm afzetgroei. “Valutaschommelingen beïnvloedden de resultaten van vooral Oekraïne en Brazilië. Desondanks realiseerde Nuscience een prima resultaat en droeg fors bij aan het resultaat van Agrifirm Group.”

Focus

In 2015 is er versneld uitvoering gegeven aan de ingezette strategie, gericht op haar kernactiviteiten mengvoer, akker- en tuinbouw, co-producten en specialiteiten. Dit kreeg een extra impuls door de investeringen in de mengvoerproductielocaties in Oss, Drachten en Veghel, gericht op efficiëntieverbetering, capaciteitsuitbreiding en specialisatie.

Lees het volledige bericht op de website van Agrifirm.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.