Nieuws
fosfaatplanner

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen zich in te spannen voor het toekennen van een einde-afval status voor herwonnen nutriënten uit reststromen, zoals fosfaat. Deze status maakt internationale handel in deze nutriënten eenvoudiger, waardoor de business case voor recycling ervan verbetert. Herwinning en hergebruik van onder andere fosfaat is cruciaal voor verduurzaming van de voedselproductie, waarin kostbare en eindige nutriënten niet zomaar verloren kunnen gaan. De FNLI is dan ook tevreden met de motie en kijkt uit naar uitvoering ervan door het kabinet.

Green Deal

Ook de vorige week ondertekende internationale Green Deal, waarmee de North Sea Resources Roundabout werd opgericht, is een grote stap vooruit in het streven naar een circulaire economie, meent de FNLI. Landen rondom de Noordzee gaan samenwerken om handel in grondstoffen, bijproducten en reststromen te vereenvoudigen, door gezamenlijk wettelijke belemmeringen hieromtrent op te heffen en hun interpretatie van afvalwetgeving beter op elkaar af te stemmen.

De FNLI ondersteunt dit initiatief van harte en verwacht dat dit ook voor een aantal reststromen uit de agrifoodketen een belangrijke verbetering teweeg kan brengen. In het onlangs gepresenteerde Circular Economy Package is een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd in Europees beleid en wetgeving omtrent grondstoffen en afval.

Meer nodig

Volgens de FNLI worden er goede stappen gezet, maar is er meer nodig. Nog te vaak worden waardevolle organische materialen uit de agrifoodketen door de overheid als afvalstof bestempeld, waardoor hoogwaardig gebruik van deze materialen ernstig bemoeilijk wordt. Dit geldt niet alleen voor fosfaat.

In een echte circulaire economie bestaat geen afval. Organische stoffen uit de agrifoodketen, die veilig en volgens wettelijke vereisten nuttig worden gebruikt voor voedsel, diervoeders, materialen, meststoffen of energie, zouden in geen geval als afvalstof moeten worden geclassificeerd. Hiervoor dient de Europese Afvalstoffenrichtlijn verder te worden aangepast, door deze stoffen uit te sluiten van de afvaldefinitie of de voorwaarden waaronder stoffen als bijproduct worden bestempeld flink te verruimen.

De FNLI wil het momentum dat nu op nationaal en Europees niveau zichtbaar is optimaal benutten om zo veel mogelijk belemmeringen voor de verdere ontwikkeling van een circulaire economie uit de weg te ruimen. De FNLI rekent erop dat Nederland zich ook in Brussel actief blijft inzetten op continue verbetering van wetgeving en beleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.