Nieuws

ForFarmers: bruto winst stijgt, voervolume daalt

Innovatiefonds ForFarmers

ForFarmers heeft een sterk derde kwartaal 2016 gehad, met een groei (EBITDA) die in lijn ligt met de verbetering zoals gerapporteerd in het eerste halfjaar. Autonoom daalde het volume voer dat werd verkocht in het derde kwartaal licht. Zowel lagere grondstofprijzen, die aan klanten worden doorgegeven, en de translatie van het gedevalueerde Britse pond naar euro zorgden voor een lagere omzet. De brutowinst liet bij gelijkblijvende koersen een kleine stijging zien. Inclusief het valuta-effect was er per saldo sprake van een daling.

“Door een sterke focus op kostenbeheersing en verdere implementatie van het One ForFarmers-programma liggen wij op koers met de realisatie van onze Horizon 2020-strategie en de eerder afgegeven doelstelling ten aanzien van een gemiddelde EBITDA-groei van in de ‘mid single digits’  bij gelijkblijvende koersen”, aldus Yoram Knoop, CEO van ForFarmers.

In het derde kwartaal werd de overname van Vleuten-Steijn Voeders aangekondigd, in lijn met een van de pijlers van de strategie. Begin oktober werd deze acquisitie afgerond, waardoor er vanaf het vierde kwartaal sprake is van een versterkte positie in de zeugen- en biggensector met name bij grotere varkenshouders in Zuidoost-Nederland en Duitsland. De integratie is inmiddels gestart.

Ontwikkelingen per cluster

Nederland

ForFarmers Nederland heeft meer volume Total Feed afgezet in Q3 dan in de vergelijkbare periode vorig jaar, vooral gedreven door de rundveesector. Ook in de pluimveesector werd per saldo meer volume verkocht door een aanzienlijke volumestijging aan legpluimveehouders. Er werd echter minder volume afgezet bij vleeskuikenhouders door de groeiende aandacht voor welzijnsconcepten (minder dieren per zelfde oppervlakte ruimte). Hoewel toegenomen vraag uit China leidde tot een stijging van de varkensprijs, heeft dit nog niet geleid tot een structurele verbetering van de sector. De varkenssector kampt nog steeds met afnemende aantallen dieren en dus werd ook in Q3 – in lijn met het eerste halfjaar – minder volume bij varkenshouders afgezet. Reudink (biologisch voer) rapporteerde in het derde kwartaal weer een sterke volumestijging.

Vorige week werd aangekondigd dat een akkoord is bereikt tussen betrokken partijen om de fosfaatuitstoot in Nederland te reduceren. De wijze waarop invulling aan de maatregelen zal worden gegeven is nog niet duidelijk, maar zal naar verwachting van ForFarmers in het komende jaar wel leiden tot enige reductie in de afzet van volume in de melkveesector in Nederland.

Duitsland / België

De afzet van het Total Feed volume in dit cluster is in het derde kwartaal 2016 gegroeid, vooral in de pluimvee- en rundveesector. In de varkenssector in Duitsland werd vooral door het aantrekken van een nieuwe dealer eveneens een groei in het volume behaald.

Verenigd Koninkrijk

In het derde kwartaal vond een autonome daling plaats van het verkochte volume Total Feed.
De structurele reductie van de melkveestapel versnelde als gevolg van de slechte marktomstandigheden. Dit vertaalde zich in Q3 in een sterkere daling van het volume in deze sector dan in het eerste halfjaar. Het volume dat werd verkocht in de varkenssector ging ook omlaag door de afname van het aantal varkens. Deze ontwikkeling was al aan het begin van dit jaar ingezet als gevolg van de lage prijzen. Inmiddels ligt dit prijsniveau aanzienlijk hoger dan in het eerste halfjaar. Doordat de Britse varkenssector slechts in circa 60% van de lokale vraag kan voorzien, en de 40% noodzakelijke import van varkensvlees duurder is geworden als gevolg van de devaluatie van het Britse pond, lijkt er op de middellange termijn een groei in deze sector te verwachten.

Naast de uitdagingen in de markt in het algemeen en de voorzichtigheid van boeren in afwachting van de effecten van de Brexit op de agrarische sector in het bijzonder, heeft ook de devaluatie van het Britse pond een negatief effect gehad op de bijdrage uit het Verenigd Koninkrijk aan de geconsolideerde resultaten van ForFarmers.
Het reorganisatieproces in het Verenigd Koninkrijk, zoals in de publicatie van de halfjaarcijfers aangekondigd en voorzien, is gestart. Daarnaast worden op dit moment plannen uitgewerkt om de supply chain te optimaliseren. De positieve effecten van de organisatie- en procesaanpassingen moeten vanaf 2018 aan de resultaten gaan bijdragen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.