Nieuws

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) waarschuwt varkenshouders voor nitrietvergiftiging bij varkens. Boosdoener is in veel gevallen drinkwater met te hoge gehaltes nitriet. Aanleiding voor de waarschuwing is dat er vorige maand bij drie varkensbedrijven verspreid over West-Vlaanderen massale varkenssterfte plaatsvond. Deze drie gevallen staan los van elkaar.

Bij een nitrietvergiftiging ontstaat zeer snel een zuurstoftekort bij de dieren, met moeilijke ademhaling, coma (eventueel voorafgegaan door zenuwsymptomen) en sterfte tot gevolg. Bruinverkleuring van het bloed van de varkens toont de vergiftiging aan. Als de dieren eenmaal besmet zijn, is er weinig kans op herstel.

Onzichtbaar gif

DGZ roept varkenshouders op alert te zijn omdat nitriet een onzichtbaar gif is. Varkenshouders dienen vooral alert te zijn op een mogelijke besmetting als een stal na lange leegstand weer in gebruik wordt genomen. Geadviseerd wordt om leidingen eerst door te spoelen voordat de varkens gaan drinken. Ook spuiwater van biologische luchtwassers bevat nitriet. DGZ adviseert met klem er voor te zorgen dat dit water op geen enkele manier in het drinkwater van de dieren terecht kan komen. Daarnaast is er nog het advies om regelmatig het voorraadvat te legen en te controleren op barsten of scheuren.

Waarschuwing

Nitrietvergiftiging komt duidelijk niet alleen maar ‘in de boekjes’ voor maar kan iedere varkenshouder overkomen, waarschuwt DGZ. Als een varkenshouder met plotselinge sterfte binnen het bedrijf te maken krijgt, zonder voorafgaande symptomen, wordt aangeraden direct de drinkwaterleidingen af te sluiten en contact op te nemen met een dierenarts.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *