Nieuws
ovocom

Het Belgische Ovocom heeft ‘Together for safety and quality’ als visie. Sinds de introductie van deze slogan in het logo werkt de organisatie nog nauwer samen met de FCA-gecertificeerde bedrijven. “Die samenwerking werpt zijn vruchten af”, aldus algemeen directeur Katrien D’hooghe tijdens de vandaag gehouden algemene vergadering.

Voederveiligheid

ovocomOvocom, het Belgisch Overlegplatform voor de Voedermiddelenkolom, is beheerder van de Feed Chain Alliance Standaard (vroeger bekend als de GMP Regeling). Daarin werken vier sectoren,  handel, voedingsindustrie, diervoederindustrie en transport, samen om voedselveiligheid binnen de diervoedersector te verzekeren. Meer dan 4000 bedrijven passen op dit moment een Ovocom standaard toe.

Verticale benadering

De verticale benadering en samenwerking binnen de diervoederketen die Ovocom volgt, is uniek. Deze aanpak werd in 2015 verder versterkt. Directuer D’hooghe stelt vast dat deze benadering loont: “Bedrijven aarzelen niet langer om ons te contacteren voor vragen rond pakweg diervoederwetgeving of de correcte toepassing van de FCA Standaard. In 2016 behandelden we 664 vragen, een stijging van maar liefst 50 procent ten opzichte van in 2015.”

Opleidingsaanbod

Ook de uitbreiding van het opleidingsaanbod past perfect binnen deze aanpak. “De operatoren zien duidelijk de meerwaarde in van permanente bijscholing. Onze opleidingen rond RASFF-berichten, monitoring, diervoederwetgeving, en andere thema’s zijn bijna altijd volzet. In totaal waren er bijna 300 deelnemers voor de Ovocom-opleidingen in 2016.”

Internationaal

De samenwerking in de diervoedersector beperkt zich niet tot het nationale niveau. Ook op internationaal vlak zoekt Ovocom bewust naar samenwerking. Het doel is om mogelijke handelsbarrières zo veel mogelijk te minimaliseren. Zo werden verschillende samenwerkingsprojecten gestart zodat voor grondstoffen en voedermiddelen gelijkaardige aankoopvoorwaarden gelden.

Vlot handelsverkeer betekent echter niet dat de sector moet inboeten op vlak van voederveiligheid. “Via een gemeenschappelijk platform voor een snelle uitwisseling van informatie wil Ovocom de impact van potentiële contaminaties zo veel mogelijk beperken.”

Nederlandse zuivel

De diervoedersector evolueert razendsnel: grondstofstromen worden bijvoorbeeld steeds internationaler, wat soms in sterk contrast staat met de regionale focus op de afzetmarkt. Zo heeft Ovocom een speciale module ontwikkeld (Module I-01), om een antwoord te bieden aan de bijkomende handelsvereisten die opgelegd worden door de Nederlandse zuivelindustrie.

Extra uitdaging

Ovocom erkent dat dit zeker een uitdaging vormt voor de toekomst, aldus Katrien D’hooghe. “We willen een duurzame, haalbare en realistische oplossing blijven bieden aan bedrijven die deze vereisten moeten implementeren, en dat zonder in te boeten aan voederveiligheid.”

Niet enkel de diervoederindustrie, maar ook de andere schakels in de keten en de consument profiteren van deze samenwerking. “Dankzij een hoge mate van voederveiligheid en productkwaliteit levert de sector een belangrijke bijdrage aan de voedselveiligheid van melk, vlees en eieren.”

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *