Nieuws

De pluimveesector heeft een Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij gevormd. Dit initiatief van LTO/NOP, ZLTO, LLTB, LTO Noord en NVP moet voorkomen dat op meerdere plaatsen in het land wordt gewerkt aan vergelijkbare aspecten en oplossingsrichtingen met betrekking tot reductie van emissies van fijnstof, geur, ammoniak en endotoxinen.

Een van de ambities uit de toekomstvisie van de pluimveesector is om in 2025 emissiearm te zijn: zo weinig mogelijk emissies van fijnstof, geur, ammoniak en endotoxinen. Om dat te realiseren zijn nog wetenschappelijke onderzoeken, technische ontwikkelingen en praktijkproeven nodig. Niet alleen voor de sector is emissiereductie een speerpunt, ook landelijke, provinciale en gemeentelijke bestuurders hebben het hoog op hun agenda staan.

Metingen

Er wordt een onderzoeksproject gestart naar beschikbaarheid van effectieve en betaalbare meetsensoren voor de pluimveehouderij om daarmee veel gerichter (op bedrijfs- en stalniveau) emissies en –reductie te kunnen meten. Op basis van feitelijke meetgegevens kan door de pluimveehouder gericht geacteerd worden. Door beter inzicht te hebben in factoren die emissies helpen ontstaan, beperken en voorkomen, kan een pluimveehouder afgewogen keuzes maken in zijn bedrijfsvoering voor een betere leefomgeving en stalklimaat.

Emissiearme pluimveehouderij

Verbetering en combinaties van bestaande en nieuwe technieken lijken kansrijk. In de regio Food Valley (Gelderse Vallei) is daarvoor een Praktijkcentrum voor Emissiereductie in de Veehouderij (PEV) opgericht. Diverse pilots met emissie-reducerende maatregelen worden met ingang van deze zomer gestart. De ervaringen en resultaten worden via de Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij gedeeld met regio’s met vergelijkbare ambities, zoals Noord-Brabant en Limburg. Op deze wijze kan efficiënt en effectief worden gewerkt aan korte, middellange en lange(re) termijn emissie-reducerende oplossingen voor de gehele Nederlandse pluimveehouderij (en waar mogelijk ook andere veehouderijsectoren).

Efficiënte oplossingen

Middels onderzoek en innovatie wordt gezocht naar effectieve en efficiënte oplossingen voor zowel nieuwbouw als bestaande stallen, waarbij het uitgangspunt is het stalklimaat te optimaliseren en emissies te minimaliseren. Een gezond stalklimaat is zowel goed voor de kippen, pluimveehouders en hun medewerkers, als omwonenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lezersonderzoek

 

Voorziet De Molenaar voldoende in uw informatiebehoefte?

Zetten we de juiste mediakanalen in om u te bereiken?

Geef uw mening en maak kans op een dashcam.