Nieuws

De herkomst van grondstoffen voor veevoer is onderwerp van studie door discussies over de groeiende vraag naar grondstoffen, circulaire economie en zelfvoorzieningsgraad van eiwitten in Europa. Voor Agrifirm aanleiding om een Code ‘Veevoer van Europese herkomst’ te ontwikkelen.

Agrifirm vindt dat grondstoffen daar geproduceerd moeten worden waar dit geologisch en klimatologisch het meest efficiënt plaatsvindt. Grondstoffen zijn afkomstig uit een internationaal netwerk van productstromen, zoals granen uit Europa, Oekraïne, Wit-Rusland en Australië, eiwithoudende grondstoffen uit Zuid- en Noord-Amerika en uit Azië.

Alternatieven

Het ontstaan van de wereldwijde markten heeft diverse redenen, zoals verschillen in oogstmomenten, dure grondstofopslag en klimatologische verschillen. Agrifirm houdt zich intensief bezig met het verder verduurzamen van deze internationale grondstofproductie. Zo is zij betrokken bij de ontwikkeling van verantwoorde soja en het onderzoek naar alternatieven (Green deal Nederlandse Soja). Daarnaast past de activiteit ‘Verantwoord Inkopen van Agrifirm’ in deze strategie.

Groeiende vraag

De marktvraag naar regionale grondstoffen groeit en moet professioneel ondersteund worden. Agrifirm kent de discussies, zij wordt regelmatig gevraagd mee te doen om na te denken over de impact voor ketens. Helaas versmalt de vraag zich vaak tot die of er Europese soja beschikbaar is. Europese soja komt steeds meer beschikbaar. Met haar Green Deal Nederlandse Soja heeft Agrifirm daar binnen Nederland richting aan gegeven, en gelukkig vindt dit in Nederland ook verder navolging.

Andere eiwitbronnen

In die beschikbaarheid ligt echter niet de uitdaging. Belangrijker is het gegeven dat Europese soja duurder is dan wereldmarkt soja. Daardoor komen andere eiwitbronnen meer in beeld, zoals in melkveevoeders al snel meer palmpitschilfers wordt ingerekend. En verschuift de discussie naar een volgende grondstof.

Grondstoffenstrategie

Daarom heeft de vraag naar regionale grondstoffen volgens Agrifirm een gedegen handleiding nodig. Want onoordeelkundige implementatie leidt tot onbeheersbare processen, het niet beschikbaar zijn van grondstoffen en ongewenste en onnodige kostprijsverhogingen.

Code Veevoer

Agrifirm wil meetbare, relevante en duurzame waarde genereren voor de boer en op het boerenerf. Met de code ‘Veevoer van Europese herkomst’ wil het bedrijf een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe ketens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *