In 2013 is op KTC De Marke een pilot uitgevoerd met het voeren van calciumnitraat aan de melkgevende koeien. Calciumnitraat vermindert de methaanemissie uit de pens. Het product grijpt wel in op de stikstofhuishouding. Hier is gericht aandacht voor nodig. Dit melden twee onderzoekers van Wageningen University & Research in het vakblad V-Focus.

Het doel van deze pilot was na te gaan of het voeren van calciumnitraat praktisch mogelijk is. Tijdens de pilot bleek dat het voeren van calciumnitraat goed in de bedrijfsvoering is in te passen en dat het geen effect heeft op diergezondheid en melkproductie. Daarom is calciumnitraat sinds eind 2014 op De Marke onderdeel geworden van het rantsoen.

Verschuiving van verliezen tussen de C- naar de N-kringloop moet voorkomen worden. In het artikel in V-focus wordt het effect van het voeren van calciumnitraat op de stikstofkringloop van De Marke beschreven. Goed voedingsmanagement blijkt noodzakelijk.