Nieuws
Nick Major van Fefac tijdens Nevedi congres
Op diverse fronten is de EU hard nodig, stelt Nick Major, voorzitter van Fefac. (Foto: Jacqueline Wijbenga)

De Nederlandse diervoederindustrie wil graag haar steentje bijdragen aan een klimaatvriendelijke landbouw en het bevorderen van een circulaire economie. “Daarvoor is samenwerking in EU-verband echter cruciaal”, zei Nevedi directeur Henk Flipsen donderdag tijdens het jaarlijkse Nevedi-congres.

Thema van het congres was dit jaar ‘Europa: mag het een onsje meer zijn?’ Op terreinen zoals voedselveiligheid, gmo-wetgeving en duurzaamheidseisen aan diervoedergrondstoffen is een gelijk speelveld voor de dierlijke productieketens van groot belang. Hiervoor is een krachtig beleid vanuit Europa nodig. De grootste uitdaging is het versterken van maatschappelijk draagvlak. Daarbij is een open, constructieve en op feiten gebaseerde dialoog met alle betrokken partijen nodig over de uitdagingen in de dierlijke productieketen.

Samenwerking

Henk Flipsen, directeur Nevedi: “We zijn als Nederlandse diervoederindustrie zeer gemotiveerd om ons steentje bij te dragen aan een klimaatvriendelijke landbouw en het bevorderen van een circulaire economie. Dat kunnen we niet alleen, samenwerking in EU-verband is hiervoor cruciaal. Zo werken we al enkele jaren samen aan een gezamenlijke methodiek voor berekening van de CO2 voetafdruk van diervoeders, circulaire economie en reductie voedselverspilling.”

‘Benut Europese kansen’

Annie Schreijer-Pierik, Europarlementslid voor EVP, benadrukte tijdens het congres dat de Nederlandse agrosector nog veel kansen onbenut laat in Europa. Sector en politiek zouden meer samen moeten optrekken om beter gebruik te maken van de beschikbare fondsen uit Europa, bijvoorbeeld voor agro-innovaties.

De Nederlandse veehouderij loopt op veel fronten voorop in Europa, ook qua duurzaamheid. Zij zou graag zien dat politici met wat meer warmte en trots over de sector praten. Politici uit andere EU-landen zijn trots op hun familiebedrijven terwijl in Nederland vaak neiging bestaat om vooral te discussiëren over wat er beter moet. Ook roept Schreijer-Pierik op om samenwerkingsverbanden in Europa aan te gaan om zo sterker te staan in het politieke debat en het Europese beleid.

Circulaire veehouderij

Rik Grashoff, Tweede Kamerlid van GroenLinks, pleitte donderdag voor het verder optimaliseren van het gebruik van bijproducten uit de levensmiddelenindustrie als grondstof voor diervoer. Eventuele wettelijke belemmeringen moeten volgens hem worden weggenomen. Hij vindt dat in dit kader het opnieuw toestaan van het gebruik van diermeel in diervoeder serieus moet worden bekeken. De stip op de horizon voor de Europese veehouderij zou moeten zijn dat zij volledig circulair wordt waarbij een goede balans voor vermindering van CO2 voetdruk en dierenwelzijn de leidraad moet zijn.

‘EU hard nodig’

Op diverse fronten is de EU hard nodig stelde Nick Major, voorzitter van Fefac (Europese Federatie voor de Diervoederindustrie). “Bij de hervorming van het Europese landbouwbeleid moet de harmonisatie van het beleid centraal staan, de focus liggen bij innovatie en bijdragen aan klimaatdoelen. Fefac vindt het belangrijk proactief in te spelen op maatschappelijke wensen. Zo is met de introductie van de Fefac Soy Sourcing Guidelines een belangrijke stap gezet om de import van duurzame soja te realiseren.

In Molenaar 17, die verschijnt op vrijdag 8 december, kunt u een volledig verslag van het Nevedi-congres lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.