Nieuws

Solide 2017 voor ForFarmers

ForFarmers heeft in 2017 meer mengvoeders verkocht (+5,8%) dan in 2016. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2017 die het bedrijf vandaag bekendmaakt.

Volgens CEO Yoram Knoop komt deze stijging vooral doordat veehouders in 2017 vaker voor prestatievoeders met meer toegevoegde waarde kozen. “Belangrijkste reden waarom veehouders hiervoor kozen was om het rendement op het boerenerf te verbeteren. Dit werd mede gedreven doordat de economische omstandigheden voor veehouders beter waren dan in 2016. Wij hebben daardoor meer mengvoer en specialiteiten verkocht wat heeft geresulteerd in een toegenomen brutowinst.”

Nieuw zeugenconcept

In het najaar van 2017 lanceerde ForFarmers internationaal een nieuw zeugenconcept (NOVA). Dit sloeg goed aan, zo blijkt uit de cijfers. “De clusters Nederland en Duitsland/België lieten een duidelijke verbetering van hun resultaten zien.”

Verenigd Koninkrijk

De resultaten van het cluster Verenigd Koninkrijk daalden. “Wij werden daar geconfronteerd met uitdagingen in de logistieke dienstverlening en met snel veranderende marktomstandigheden. De genomen maatregelen hebben inmiddels geresulteerd in het op het gewenste niveau brengen van onze service. Onder leiding van de nieuwe COO worden eveneens verdere actieplannen voor de verbetering van de resultaten in dit cluster uitgevoerd”, aldus Knoop.

Overnames

Naast autonome groei is het doen van overnames een belangrijke pijler in de strategie Horizon 2020. Knoop: “In februari 2018 konden wij de overname van 60% van de aandelen in Tasomix aankondigen, waarmee wij actief worden in de groeiende pluimveesector in Polen. In de komende maanden verwachten wij deze transactie af te kunnen ronden na goedkeuring door de autoriteiten.”

FromFarmers

Coöperatie FromFarmers U.A. heeft als (kern)activiteit het beheren van haar belang in ForFarmers N.V., waarvan zij (groot)aandeelhouder is.

Ben Volker, voorzitter van het Bestuur van Coöperatie FromFarmers U.A.: “Wij zijn verheugd met de in het boekjaar 2017 behaalde resultaten van ForFarmers. In het afgelopen boekjaar waren de marktomstandigheden voor veehouders in het algemeen beter dan in 2016. Dit heeft onder meer geresulteerd in een 3,2% toename van het volume Total Feed dat is verkocht aan veehouders in alle landen waar ForFarmers actief is. Zowel de bijdrage van Vleuten-Steijn, dat in 2016 door ForFarmers is overgenomen, als autonome groei lagen hieraan ten grondslag.”

Solide groei

ForFarmers Nederland, waaronder ook Reudink voor biologische voeders en Pavo, dat de paardensector bedient, heeft een solide groei in resultaten behaald. Ondanks de fosfaatmaatregelen die in 2017 van kracht werden, wist ForFarmers Nederland het volume Total Feed aan melkveehouders te laten groeien.

In de varkenssector werd eveneens meer Total Feed volume afgezet. En ook in de pluimveesector, waarbij sommige legkippenhouders in 2017 werden geraakt door de Fipronil-affaire, is meer volume verkocht zowel voor legkippen als vleeskuikens.

Buitenland

Ook in Duitsland en België heeft ForFarmers verbetering van de resultaten gerealiseerd. Volker: “In het Verenigd Koninkrijk was het lastiger, wat zichtbaar was in de cijfers. ForFarmers-breed is er weer sterk op de kosten gelet. Dit heeft bijgedragen aan een solide resultaat van de totale ForFarmers groep over 2017.”

Kernpunten resultaten 2017

  • Volume Total Feed: groei van 3,2% tot 9,6 miljoen ton, door autonome groei en vooral de Vleuten-Steijn overname;
  • Volume mengvoer: groei van 5,8% tot 6,7 miljoen ton, doordat veehouders meer prestatievoeders kopen;
  • Brutowinst: stijging van 3,0% tot €419,8 miljoen, gedreven door 4,2% autonome groei en inclusief negatief valuta-effect;
  • Onderliggende EBITDA: stijging van 8,3% tot €101,4 miljoen (10,1% groei bij gelijkblijvende wisselkoersen) door gezonde autonome groei;
  • Gewone winst per aandeel: toename van 12% tot €0,56, als gevolg van groei netto winst en aandelen inkoopprogramma;
  • Verbetering werkkapitaal (€50,7 miljoen) ondersteunt kasstroomgeneratie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.