Nieuws

POV: Aanscherping emissienormen te snel

1
luchtwasser

De POV stelt dat de voorgestelde aanscherping van de emissienormen voor comibluchtwassers te fors is. Ook vindt de POV dat de besluitvorming te snel gaat. “Zorgvuldigheid gaat boven snelheid”, stelt de belangenvereniging.

Voorstel

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aanpassingen aan de Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij in consultatie gebracht. Deze liggen ter inzage tot en met 30 mei. De POV vindt dat het ministerie eerst met de sector in gesprek moet gaan over de voorgestelde wijzigingen, voordat deze worden doorgevoerd. “Dit voorstel heeft grote gevolgen voor de sector”, aldus de POV.

Onderzoek

Begin april is het onderzoeksrapport ‘Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen’ (WUR) gepubliceerd. Uitkomst is dat gecombineerde luchtwassers veel minder geur reduceren dan aanvankelijk werd aangenomen. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, liet direct weten dat de meetresultaten uit het WUR-onderzoek aanleiding geven tot het aanpassen van de reductiecijfers voor geur. Ze heeft daarom aanscherping van de emissienormen aangekondigd.

Te snel

“De staatssecretaris gaat te kort door de bocht door zonder meer de resultaten van het onderzoek als uitgangspunt te nemen, terwijl er grote wetenschappelijke kanttekeningen bij het rapport te plaatsen zijn en nader onderzoek nodig is”, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen. Er zijn half april Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris. Onder andere over het wetenschappelijk fundament van de onderzoeksrapporten. De gestelde Kamervragen zijn nu nog niet beantwoord. Op 7 juni staat er een Algemeen Overleg Leefomgeving geagendeerd. De POV is zeer verbaasd over de handelswijze en het besluit van de staatssecretaris om consultatieversie van de Regeling geurhinder en veehouderij te publiceren.

Impact

Jansen: “In het voorstel wordt een forse verlaging van de reductiepercentages gepresenteerd. Hiermee gaat de staatssecretaris volledig voorbij aan de enorme investeringen die varkenshouders pleegden om te voldoen aan de nomen voor geur- en ammoniakuitstoot om daarmee zo min mogelijk hinder voor de omgeving te veroorzaken.”

Voor biologische luchtwassers stelt het ministerie voor het reductiepercentage te laten dalen van 75 of 85 procent naar 45 procent. Dat geldt ook voor de combiluchtwassers. Voor een aantal chemische luchtwassers wordt het reductiepercentage nog verder verlaagd, namelijk van 70 tot 80 procent naar 30 procent. Nadere onderbouwing voor de voorgestelde wijzigingen ontbreekt volgens de POV. “Op dit moment staat een groot aantal vergunningaanvragen in de ijskast. Mocht de forse aanscherping doorgaan, dan heeft deze grote gevolgen voor de verdere verduurzaming van varkensbedrijven, nu en in de toekomst”, aldus de POV-voorzitter.

Overleg

“Wij roepen het ministerie op om de consultatie aan te houden en eerst met de sector in overleg te treden. De onderzoeksresultaten, de impact en de verantwoordelijkheden moeten eerst nader worden geduid alvorens vergaande beslissingen te nemen.” Op dit moment is de sector niet betrokken. De POV en LTO hebben een verzoek gedaan aan het ministerie om tot overleg hierover te komen. Hier is tot op heden geen invulling aangegeven door het ministerie.

De POV werkt samen met LTO Nederland, agrarische adviesbureaus en fabrikanten van luchtwassers aan een gezamenlijke reactie op de onderzoeksresultaten. Op basis daarvan willen zij komen tot een plan van aanpak.

1 reactie op “POV: Aanscherping emissienormen te snel

  1. abc schreef:

    Het zijn helemaal geen ‘normen’. Maar technisch-wetenschappelijke onderzoeksresultaten: hoeveel komt er uit die luchtwasser. POV stelt dus voor om de nderzoeksresultaten dus nog maar even onder de pet te houden of nog eens een keer te laten onderzoeken. Ze zouden ook kunnen zeggen: laten we de normen verhogen, dan hebben we geen last van de wetenschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.