Nieuws
Judge hammer with European flag background

Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS) de natuur onvoldoende beschermt. Verwacht wordt dat de Nederlandse overheid zijn beleid moet aanpassen. Nu het Europese Hof heeft gesproken, is in Nederland de Raad van State weer aan zet om over PAS te oordelen. De uitspraak heeft gevolgen voor de vergunningaanvragen van tientallen boeren, maar ook voor de aanleg van wegen en andere projecten in het land.

“Het kabinet moet nú aan de slag met nieuwe wet- en regelgeving, gericht op het versterken van de natuur en het mogelijk maken van nieuwe economische activiteiten”, aldus de gemeente Ede in een reactie op de uitspraak. ,,Nu niets doen zet de economische ontwikkeling in Ede én de natuurontwikkeling op slot’’, aldus wethouder Willemien Vreugdenhil.

PAS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bestaat sinds 2015. In veel beschermde natuurgebieden  ̶  Natura 2000-gebieden zoals de Veluwe – is een te hoge neerslag van stikstof. Het PAS is gericht op het blijvend laten dalen van stikstofneerslag door het nemen van maatregelen aan de bron en het uitvoeren van herstelmaatregelen voor stikstofgevoelige natuur. In het PAS is ook bepaald dat een deel van de daling van de stikstofdepositie mag worden ingezet voor nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. Dit heet de ontwikkelingsruimte. Het Europees Hof van Justitie heeft op verzoek van de Nederlandse Raad van State gekeken naar de regeling. Het Hof geeft in de uitspraak aan dat er twijfel bestaat over het feit of het PAS in overeenstemming is met Europese regels. Belangrijkste overweging daarbij is dat Nederland in de regeling uitgaat van een verwachte daling van de stikstofdepositie. Op basis van die verwachting wordt ontwikkelingsruimte gecreëerd. De overheid kan echter niet op basis van wetenschappelijk onderzoek staven dat die verwachte daling ook daadwerkelijk zal plaatsvinden. Daarmee gaat Nederland de fout in, naar het oordeel van het Europese Hof.

Minister Carola Schouten liet in een reactie aan de Volkskrant weten dat ze kennis heeft genomen van de uitspraak en zich zal buigen over de gevolgen ervan. Wel stelt ze dat het Europese Hof de voorgestelde werkwijze uit het PAS niet heeft afgekeurd (de uitruil van stikstofdepositie tussen locaties) en dat stem haar optimistisch dat er gewerkt kan worden aan het aanscherpen van de regeling.

Op slot

In Ede worden projecten als de voorgenomen aanleg van de Parklaan, woningbouw in Otterlo en de uitbreiding van het bedrijventerrein Harskamp direct geraakt door de uitspraak. Wethouder Vreugdenhil: ,,Een gemeente als Ede realiseert zich als geen ander hoe zuinig we moeten zijn op onze natuur. Het is echter ook in het belang van onze inwoners dat er passende economische ontwikkelingsruimte blijft. Het PAS bood die mogelijkheid terwijl we ook aan natuurherstel werken. Als de Raad van State de Europese uitspraak overneemt, komen we economisch tot stilstand.” Dat geldt volgens Vreugdenhil niet alleen voor de eigen gemeente. “Nederland kent meer dan 100 vergelijkbare natuurgebieden als de Veluwe. Deze problematiek is dus voor grote delen van Nederland actueel.’’

Nu de PAS vernietigd dreigt te worden, is het volgens de wethouder van groot belang om aan de slag te gaan met nieuwe wet- en regelgeving, gericht op het versterken van de natuur en het mogelijk maken van nieuwe economische activiteiten. “We kunnen het ons niet veroorloven om op slot te gaan.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.