Nieuws

De Europese Unie heeft de wetgeving met betrekking tot gemedicineerde voeders aangepast. Dit was nodig om beter aan te sluiten bij de wetenschappelijke vooruitgang die geboekt is en de veranderende marktomstandigheden.

Aanpassing

Bij de aanpassing van de regelgeving zijn diergezondheid,dierwelzijn, het garanderen van de humane gezondheid en bescherming van het milieubelangrijke randvoorwaarden. Daarbij is ook gekeken naar de beschikbaarheid van gemedicineerde voeders in het belang van het tegengaan van antibioticaresistentie en veilige productie van de gemedicineerde voeders. De Europese Commissie vindt het daarbij ook van belang dat de wetgeving innovatie stimuleert en beschikbaarheid van gemedicineerde voeders vergroot daar waar dat van toepassing is.

Wat met de nieuwe wetgeving wordt bereikt is dat gemedicineerde voeders worden ingezet in de strijd tegen antibioticaresistentie, terwijl gelijktijdig de inzet van verantwoorde antimicrobiële producten wordt gestimuleerd. De nieuwe wetgeving past daarmee in de ‘OneHealth’-benadering die de Europese Commissie nastreeft in het kader van volks-en diergezondheid en omvat onder andere een verbod op het preventief inzetten van antibiotica in groepen dieren.

Import-eisen

Ook aan geïmporteerde producten worden via de nieuwe regelgeving eisen gesteld. Niet-EU landen moeten bij de export van goederen naar de EU de ban op het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars respecteren.Dit geldt ook voor de beperking op het gebruik van antimicrobiële producten die zijn gereserveerd voor humaan gebruik in de EU. Op deze manier wil de commissie Europese burgers beter beschermen tegen antibioticaresistentie via import van dieren of producten van dierlijke oorsprong.

De nieuwe wetgeving wordt binnenkort van kracht en is aangenomen voor een periode van drie jaar. De wetgeving zal de komende tijd nog worden aangevuld met juridische supplementen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.