Nieuws
mestbewerking

Een zestal prominente partijen in de agrarische sector gaat vanaf 1 januari 2019 samen met Wageningen University & Research werken aan een innovatieprogramma ‘Next Level Mest Verwaarden.’ Doel is de ontwikkeling van een duurzame mest verwaardingsketen.

Consortium

Agrifirm, Darling Ingredients International, De Heus, VanDrie Group, FrieslandCampina, ForFarmers en Wageningen University & Research hebben daartoe een consortium gevormd, dat nauw samen zal werken met het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM).

Krachtenbundeling

Door de krachten te bundelen willen de partijen inzicht krijgen in wat de voorwaarden zijn voor een optimaal functionerende duurzame mestverwaardingsketen. Daarbij kijken ze naar de ontwikkeling van nieuwe producten, technologie en de organisatie door de hele keten heen. Obstakels, regelgeving en financiering worden in kaart gebracht en de opgedane kennis actief gedeeld met partijen die een leidende rol kunnen spelen in de verwerking en verwaarding van mest.

Kringlooplandbouw

Martin Scholten, algemeen directeur van de Animal Sciences Group van Wageningen University & Research en kwartiermaker van het innovatieprogramma: “De huidige mestverwerking is vooral gericht op het wegwerken van een mestoverschot. Maar de drijfmest, digestaat uit mestvergisting en de daaruit gemaakte mestkorrels die nu worden gebruikt, zijn meestal van beperkte waarde voor gras en gewas, en moeten dan worden aangevuld met kunstmest. Dat veroorzaakt mede de huidige milieuproblemen door bemesting. Dat terwijl dierlijke mest in de basis een zeer goede grondstof is voor bodembemesting. Ons programma richt zich daarom op de kwaliteit van het product dat je uit mest maakt: een emissiearme bemesting die goed is voor bodem, bodemleven en bodemvruchtbaarheid.”

Innovatieprogramma

Met het innovatieprogramma richt het consortium zich op onderstaande drie punten:
1) kwaliteitseisen specificeren voor marktwaardige, emissiearme bemestingsproducten,
2) technologieën opschalen waarmee die producten kunnen worden geproduceerd en
3) de organisatie van de ‘mestketen’ van toeleverende en afnemende bedrijven daarop laten aansluiten. Dit moet leiden tot de ontwikkeling van een duurzame,transparante en betrouwbare keten voor bemestingsproducten die passen in devisie van toekomstige kringlooplandbouw.

De ambitie van het consortium is om zo veel mogelijk innovatieve partijen en stakeholders bij het programma te betrekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.