Nieuws

Vitamine B2 beschikbaarheid onder druk

De beschikbaarheid van vitamine B2 voor toevoeging aan voeding en diervoeding staat onder druk. In de enige vitamine B2 die gmo-vrij werd geleverd vanuit China, zijn in Duitsland geringe resten van gmo-bacteriën aangetroffen. “Door deze vondst hebben we geen gmo-vrije vitamine B2 bronnen meer. Niet voor diervoeding, maar ook niet voor humane toepassingen in supplementen of farmacie”, aldus Nevedi-directeur Henk Flipsen.

Een Duits laboratorium analyseerde begin dit jaar een partij vitamine B2 uit China en trof daarin op basis van zeer nauwkeurige meettechnieken minuscule resten van gmo-bacteriën aan. Het laboratorium heeft de analyse volgens protocol aan de EU-lidstaten gemeld via het RASFF. De melding is openbaar gemaakt door de Franse krant Le Monde. “Het gaat om heel erg kleine hoeveelheden. Desondanks heeft de Europese commissie dit jaar besloten om vanwege een nultolerantie op gmo’s in de EU, een verbod op te leggen voor het gebruik van deze vitamine B2 ”, legt Flipsen uit. Hij benadrukt dat deze situatie géén enkele verband houdt met voedselveiligheid zoals hier en daar inde media wordt gesuggereerd.

Werkbare oplossing

Wereldwijd zijn er slechts een beperkt aantal leveranciers van vitamine B2. De Chinese producent was tot dit jaar de enig bekende leverancier die het product gmo-vrij kon leveren. Nu dat gegeven wegvalt, ontstaat een leveringsprobleem richting de Europese Unie.

Nevedi voert momenteel overleg met onder andere Bionext, LNV/NVWA en via Fefac ook met de Europese overheid en toezichthouders, om in gezamenlijkheid tot een werkbare oplossing te komen. “We hebben misschien wel een alternatief, maar dat is momenteel nog niet voor handen. Wat we nodig hebben is tijd om de toelating van beschikbare bronnen voor vitamine B2 te formaliseren.” Flipsen hoopt dat het lukt om dit binnen enkele maanden realiseren.

Druk opvoeren

Nevedi is in samenwerking met onder andere Fefac bezig om te kijken welke andere mogelijkheden er zijn om een dreigend te kort of verbod op het toevoeging van vitamine B2 in de EU te voorkomen. De inzet van Nevedi is gericht op twee pijlers: het vinden van een non-gmo alternatief voor (biologische) voeders én het beschikbaar houden van een vitamine B2 bron voor alle toepassingen, humaan en dierlijk. “Vitamine B2 moet in diervoeding zitten om gezondheidsproblemen bij de dieren te voorkomen. Het behoudt van de toelating is voor de sector én het dierwelzijn van groot belang.”

“Op politiek niveau moeten we gehoor krijgen om de nultoleranties van tafel te krijgen. Zeker ook als het gaat om de vondst van de bacterieresten en de link die wordt gelegd richting antibioticaresistentie. Die relatie is niet bewezen, maar nu wel aanleiding voor de drastische maatregelen die door de EC zijn genomen. Het vraagt om nader onderzoek en een beoordeling van EFSA. Daarna is het mogelijk om onderbouwde uitspraken te doen over richting en oplossing”, aldus Flipsen.

Humaan gebruik

Toevoeging van B2 in de voor dieren vereiste hoeveelheid kan theoretisch via grondstoffen, maar dat zou betekenen dat de voersamenstelling drastisch moet worden veranderd. Dit is vanuit nutritioneel oogpunt alsook vanuit de beschikbaarheid van grondstoffen niet realistisch, aldus Nevedi.

Vitamine B2 is ook voor de humane toepassing van groot belang. Het is onderdeel van voedingssupplementen, maar wordt ook veel gebruikt in medische toepassingen. Op beide terreinen, net als in de diervoeding, is behouden van de beschikbaarheid van het supplement van essentieel belang. “We gaan ervan uit dat niet alleen diervoeding in dit dossier een oplossing zoekt, maar dat ook deze toepassingsgebieden belang hebben bij een goede en snelle oplossing van het vraagstuk”, besluit Flipsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.