Nieuws

Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Ook de stikstofuitscheiding is iets gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel iets boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo.

Fosfaatplafond

In 2018 werd er vergeleken met een jaar eerder 8,3 miljoen kilo minder fosfaat geproduceerd, een daling van 5%. Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat de productie onder het door de Europese Unie vastgestelde fosfaatplafond ligt.

Fosforgehalte

Het fosfaatreductieplan leidde naast een daling van de veestapel ook tot verlaging van het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee. Het fosforgehalte daalde van 4,3 gram per kilo in 2016 tot 4,1 gram per kilo mengvoer in 2018, een daling van ruim 4%. Het fosforgehalte van gras en mais lag in 2018 onder het niveau van voorgaande jaren.

Stikstofgehalte

De stikstofuitscheiding in de melkveesector is in 2018 iets afgenomen, het daalde licht naar 292,8 miljoen kilo. Een jaar eerder was dit nog 303,5 miljoen kilo. De melkproductie per melkkoe is toegenomen van ruim 8300 kilo in 2016 tot 8850 kilo in 2018.

Voerverbruik

Ook het voerverbruik per melkkoe is gestegen. Door het toegenomen voerverbruik en een afnemend areaal snijmais zit er de laatste jaren naar verhouding meer gras en krachtvoer in het rantsoen van koeien. Gras en krachtvoer bevatten tot drie keer meer stikstof dan snijmais waardoor de stikstofuitscheiding per koe is toegenomen. Daarnaast is ook het stikstofgehalte van gras de laatste jaren toegenomen. Om deze redenen neemt de totale stikstofuitscheiding ondanks verkleining van de veestapel nauwelijks af.

Varkens

De fosfaatproductie door varkens daalde in 2018 licht door een geringe afname van het aantal vleesvarkens. De fosfaatproductie van de varkenssector kwam in 2018 uit op 37,3 miljoen kilo. Varkenshouders werden door de regeling fosfaatreductieplan varkenshouderij gestimuleerd om over te schakelen op voer met een lager fosforgehalte. Dat droeg ook bij aan de daling van de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Mede door deze maatregelen is de fosfaatproductie de laatste jaren gedaald tot onder het fosfaatplafond van 39,7 miljoen kilo.

Pluimvee

In 2018 steeg de fosfaatproductie van legpluimvee ten opzichte van een jaar eerder met 4% tot 21,1 miljoen kilo. In de vleespluimveesector daalde de fosfaatproductie echter met bijna 10% tot 6,5 miljoen kg. Deze veranderingen in de fosfaatproductie hangen vooral samen met een verandering van de wijze waarop de pluimveestapel wordt geteld.

In 2018 steeg het aantal leghennen met 3% tot 47,7 miljoen en daalde het aantal vleeskuikens met 10% tot 43,2 miljoen dieren. De totale fosfaatproductie van pluimvee lag in 2018 krap 1% boven het fosfaatplafond van 27,4 miljoen kilo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.