Nieuws

Onderzoek naar de dioxinegehaltes in grasmonsters in en rondom Attero heeft uitgewezen dat deze niet meer gevaarlijk zijn voor melkvee. Dat betekent dat het melkvee in de omgeving naar buiten mag.

Onderzoek

Begin januari woedde er brand bij afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster. De Milieuongevallendienst van het RIVM analyseerde kort na de brand een vijftal grasmonsters, genomen benedenwinds van de brand. In die monsters werden verhoogde concentraties dioxinen en dioxine-achtige PCB’s gemeten ten opzichte van het referentiepunt bovenwinds van de brand. Alle waargenomen gehalten waren hoger dan de gebruikelijke achtergrondconcentraties voor de tijd van het jaar en overschreden bovendien de norm voor gras als veevoeder. Daarbij tekent het RIVM wel aan dat gehaltes in gras in de winter over het algemeen boven de norm voor gras als veevoeder liggen, omdat het gewas dan nauwelijks groeit.

De geconstateerde verhoogde dioxinegehalten in gras vormden de aanleiding voor een vervolgonderzoek naar de gevolgen voor de agrarische sector in het getroffen gebied. Uit de vergelijking van de gehalten die door de Milieuongevallendienst van het RIVM direct na de brand zijn gemeten en de gehalten die in het kader van het vervolgonderzoek (half februari) zijn gevonden, blijkt dat de dioxinen en dioxine-achtige PCB-gehalten in gras in de tussenliggende periode van ruim vijf weken substantieel zijn afgenomen.

Metingen

Op basis van de resultaten is het gebied in vieren gedeeld. In elk gebied zijn op basis van de waarnemingen maatregelen toegepast. Zo is van de dichtstbijzijnde grond het gras op korte termijn gemaaid, afgevoerd en vernietigd. Een van de vier gebieden bevindt zich tegen een natuurgebied aan. Bovendien zijn hier twee ondernemers gevestigd. Met hen zijn over maaien en afvoeren van hun gras. In de rest van het gebied bleken geen verdere acties nodig.
Het dioxinegehalte ligt er nu op achtergrondniveau. Op basis van deze bevindingen hebben de melkveehouders in de omgeving toestemming gekregen hun dieren weer naar buiten te laten. Al eerder werd bekend dat de resultaten bij de pluimveebedrijven in het gebied zodanig gunstig waren dat het pluimvee weer naar buiten kon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.