Nieuws
Het Green Paper Flevoland is door Arnold Michielsen, Harold Hofstra en Coby Dekker-van den Berg overhandigd aan Harold Hofstra (midden), gedeputeerde van Provincie Flevoland (foto: Jack Dekker)

LTO en het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) willen samen met gebiedspartners investeren in een duurzamer en vitaler Flevoland. Daartoe hebben de organisaties een Green Paper Flevoland opgesteld, dat is aangeboden aan de partijvoorzitters van de Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland.

In en rond de landbouw liggen volgens LTO en FAC veel meer kansen voor natuur, landschap en waterkwaliteit dan tot nu toe worden benut. De organisaties pleiten voor aanvullende maatregelen, waaronder het versterken van het akker- en weidevogelbeheer versterken en het leggen van sterkere verbindingen leggen tussen biodiversiteit in landbouwgebied, natuurgebied en openbare

Ruimte

Om dit mogelijk te maken moet volgens de initiatiefnemers van Green Paper Flevoland de rol voor het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) als uitvoeringsorganisatie worden verbeterd en de samenwerking met andere provinciale organisaties worden geïntensiveerd.

LTO Noord en FAC formuleren daarom gezamenlijk een ambitieus aanbod voor de komende jaren aan provincie, waterschap en gemeenten om boeren te verleiden tot vrijwillige extra natuur- en

watermaatregelen. “Wij werken het aanbod de komende maanden samen met andere gebiedspartijen graag verder uit in een provinciale versie van het landelijke Deltaplan”, aldus LTO en FAC.

Speerpunten

In het Green Paper Flevoland hebben de organisaties vijf speerpunten benoemd, met daaraan gekoppeld meetbare doelen. De speerpunten zijn:

  • verdubbelen van de huidige oppervlakte akker- en weidevogelbeheer;
  • uitbreiding van het areaal natuurgerichte vanggewassen, groenbemesters en ondiepe grondbewerking;
  • nieuwe impuls voor insecten en (andere) bestuivers
  • zachtere overgangen tussen landbouwgebied, natuurgebied en openbare ruimte
  • grotere rol voor boeren in het beheer van natuurgebieden

Om deze doelstellingen te realiseren, zoeken LTO en FAC de samenwerking met provincie- en waterschapsbesturen. Naast financiele steun om de ideeën uit te werken en in de praktijk te realiseren, hopen LTO en FAC dat provincie en waterschap hen zullen steunen bij het uitdragen van het gedachtengoed naar andere partijen, waardoor gunstige beleidsvoorwaarden en draagvlak worden gecreeerd. Met de realisatie van de plannen zoals geformuleerd in de Green Paper Flevoland zou een bedrag van ruim 3 miljoen euro gemoeid zijn, volgens LTO en FAC.

Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Flevoland en de Natuur en Milieufederatie Flevoland hebben hun steun voor de Green Paper Flevoland al uitgesproken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.