Nieuws

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den Heuvel, heeft bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) het startschot gegeven voor het convenant Enterische emissies rundvee.

Enterische emissies ontstaan bij de verteringsprocessen van dieren. Voornamelijk bij herkauwers zorgt de vertering door de natuurlijke werking van de pens voor methaanuitstoot. Op 29 maart 2019 hebben 16 partners uit de brede agrovoedingsketen het convenant ‘Enterische emissies rundvee’ in de proefmelkveestal van het ILVO ondertekend.

Klimaatbeleidsplan

“Dankzij de constructieve medewerking van de verschillende partijen, kon het startschot voor dit convenant gegeven worden nog voor het Klimaatbeleidsplan 2021-2030 in werking treedt”, aldus minister Koen van den Heuvel.

Werkgroepen

Het convenant zet zich in om maatregelen uit te rollen in de sector en richt daarom meerdere thematische werkgroepen op. Daarnaast wordt ook ingezet op onderzoek.

Thema’s

De thema’s die behandeld worden zijn het verbeteren van veestapel- en diermanagement op bedrijfsniveau, voedermanagement, genetica en selectie en de monitoring en borging van de maatregelen. Dit laatste is belangrijk om ervoor te zorgen dat de geleverde inspanningen goed vertaald kunnen worden naar de emissie-inventaris broeikasgassen. Dit is de inventaris die de Vlaamse overheid hanteert om de broeikasgasuitstoot te rapporteren.

Reductie

“Dit convenant draagt bij aan de doelstelling van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 om de enterische emissies te verminderen met -19 procent ten opzichte van 2005 of tot een niveau van 1,9 Mton CO2-eq. Via deze ketenbenadering streven we naar een geïntegreerde aanpak voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen”, aldus minister Van den Heuvel.

Partners

De partners komen uit verschillende schakels van de agrovoedingsketen. Zo engageren de landbouworganisaties (Algemeen Boerensyndicaat, BioForum, Boerenbond, Groene Kring, Vlaams Agrarisch Centrum) zich, maar ook de mengvoederfabrikanten onder naam van de Belgian Feed Association (BFA), specifieke zuivel- en vleesvee sectororganisaties (Belgische confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ), Belbeef, Coöperatie voor Rundveeverbetering (CRV), de Federatie voor het Belgisch Vlees (Febev), de federatie van toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen (Fedagrim)  en verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.