Nieuws
droogte

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt 7 miljoen euro beschikbaar om in de toekomst problemen bij droge zomers te voorkomen.

Van de 7 miljoen euro gaat 4 miljoen euro naar maatregelen voor het vasthouden van water op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland. De regio investeert hier bovenop nog een veelvoud. 2 miljoen euro wordt gestoken in oplossingen tegen verzilting en het monitoren van de verdamping, 1 miljoen euro gaat naar onderzoek en kennisontwikkeling.

Wateropslag

De maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de droge zomer van 2018. Vorig jaar zomer hadden onder andere de landbouw en de scheepvaart last van de droogte. “We moeten van kampioen dijken bouwen tegen hoogwater, nu ook kampioen wateropslag worden als remedie tegen droge zomers”, stelt Van Nieuwenhuizen.

Scheepvaart

De scheepvaart kreeg in de late zomer steeds meer last van de droogte, door de alsmaar dalende waterstanden in de rivieren en kanalen. Om schippers te gaan informeren gaat Rijkswaterstaat (RWS) onderzoeken of zij zes tot acht wekentermijn-verwachtingen kunnen afgeven voor verwachte waterstanden. Op langere termijn wordt gekeken naar het wegnemen van knelpunten zodat de rivieren bevaarbaar blijven tijdens droge zomers, zoals uitbaggeren van rivierbodems en het beter monitoren van de vaardiepte.

Economische schade

De door Van Nieuwenhuizen ingestelde Beleidstafel Droogte concludeert dat de droogtemaatregelen vorig jaar goed zijn uitgepakt en de waterbeheerders hard hebben gewerkt. Tegelijk komen er knelpunten in beeld, zoals het sterk gedaalde grondwaterpeil in de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland en het binnendringende zoute zeewater dat een probleem vormde voor het drinkwater en de landbouw. De economische schade van de droogte in 2018 wordt geschat tussen 0,5 en 2 miljard euro.

Voorbereidingen

Ook komende zomer staan de waterbeheerders voor een fikse opgave. Hoewel er afgelopen maanden een gemiddelde hoeveelheid regen is gevallen, is in sommige gebieden het grondwater nog steeds onvoldoende aangevuld om eenzelfde lange droogteperiode door te komen.

Zoetwaterbuffer

Het afgelopen half jaar is er daarom ook niet stilgezeten. Zo houden waterschappen bijvoorbeeld het waterpeil van sloten op een hoger peil om het grondwater aan te vullen. RWS zorgt dat het waterpeil van het IJsselmeer op zijn hoogst is bij de start van de zomer, zodat een grotere zoetwaterbuffer ontstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.