Nieuws

Nader onderzoek naar Sorghum als ruwvoergewas

Voor de noordelijke Europese regio’s en dan met name Nederland en België, is Sorghum een nieuw ruwvoergewas. Voordat het echter in de praktijk op grote schaal kan worden toegepast, moeten diverse eigenschappen van sorghum nog worden verbeterd en/of beter onderzocht. Dat meldt Wageningen Livestock Research.

De sorghumplant is, net als snijmais, geschikt als veevoer. Uit buitenlandse en eerdere proeven in Nederland komt naar voren dat sorghum, als derde ruwvoergewas op een melkveebedrijf, de vruchtwisseling met mais kan verruimen en de nadelen van continuteelt mais (deels) kan voorkomen. Deze kennis en ervaring is echter nog niet gebundeld en gewogen voor de relevantie onder Nederlandse/Vlaamse omstandigheden.

Onderzoek

Binnen het samenwerkingsverband PPS-Sorghum hopen partijen belangrijke stappen te zetten in de concretisering van de waarde van sorghum, onder andere door de benodigde eigenschappen van sorghumrassen verder te ontwikkelen en te vergelijken met maisrassen in de praktijk.

Voederwaarde

Daarnaast vinden verterings- en voederproeven plaats om de voederwaarde van sorghum beter in beeld te krijgen. Via bemestingsproeven, bodembemonsteringen en literatuuronderzoek worden de belangrijkste potentiële milieu- en teeltvoordelen nader onderzocht.

Milieuaspecten

Daarbij valt te denken aan effecten op nitraatuitspoeling en de stikstofkringloop, organische stofgehalte in de bodem en de koolstofkringloop, bodemgebonden ziekten, bodemverdichting, droogtetolerantie en vochthuishouding van de bodem.

Tot slot worden ervaringen met zaaimethodes, bemesting, gewasbescherming, oogst en conservering in beeld gebracht, om goede teeltadviezen te ontwikkelen.

Participanten

Binnen dit project zijn de volgende partijen betrokken: Wageningen Livestock Research, DSV, CZAV, Mts. de Milliano-Meijer, ILVO en het Louis Bolk Instituut.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.