Nieuws

Melkveehouderij zet in op stikstofreductie

De melkveesector maakt werk van stikstofreductie. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), LTO Nederland en Netwerk Grondig hebben daarover afspraken gemaakt. Deze zijn verwoord in een gezamenlijke Sectoraanpak Stikstofreductie Melkveehouderij. Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) ondersteunen de sectorpartijen.

Eerste keer

Het is voor het eerst dat zo’n gezamenlijke aanpak is opgesteld om de stikstofexcretie in de melkveehouderij omlaag te krijgen. De sectorpartijen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan deze aanpak, die is gebaseerd op kennis en bewustwording bij melkveehouders en erfbetreders en voer- en managementmaatregelen. De initiatiefnemers gaan zich collectief inzetten voor verbetering van deze kennis en bewustwording. Daarvoor wordt een programma opgezet dat erop is gericht kennis te verspreiden en informatie te geven over voer- en managementmaatregelen.

Overschrijding  

Aanleiding voor het sectorplan is de dreigende overschrijding van het stikstofplafond voor de Nederlandse melkveehouderij. Dit plafond is vastgesteld door Brussel en wordt vanaf 2020 ook opgenomen in de Nederlandse Meststoffenwet. Dat maakt de urgentie groot.

Binnenkort worden de definitieve stikstofproductiecijfers 2018 verwacht. Om structurele overschrijding van het stikstofplafond te voorkomen, verzocht minister Carola Schouten (LNV) de melkveehouderijsector begin 2019 om maatregelen te nemen die resulteren in een lagere stikstofproductie. Die handschoen hebben de sectorpartijen (NAJK, LTO, NMV en Netwerk Grondig) opgepakt om ervoor te zorgen dat de melkveehouderij een positieve bijdrage levert aan het sluiten van kringlopen en verliezen te verminderen. Het bedrijfsleven ondersteunt hierbij. NZO onderzoekt de mogelijkheid voor een indicator voor stikstofbenutting van de koe via tank melkureum en Nevedi-leden gebruiken die indicator onder andere in de voeradvisering.

Sluiten kringloop

De Nederlandse melkveehouderij heeft samen met ketenpartners al eerder werk gemaakt van reductie van mineralenuitscheiding van de melkveestapel. Melkveehouders hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet in de reductie van de hoeveelheid fosfaten in de dierlijke mest. De sectorpartijen zien nu de taak om een stapje verder te gaan door met elkaar ook de stikstofemissie te verlagen en de mineralenkringloop daarmee verder te sluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.