Nieuws
stabilisatie

De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) adviseert minister van LNV Carola Schouten om de komende jaren het Europese landbouwgeld in te zetten voor kringlooplandbouw. Dat kan volgens de Raad door de Europese landbouwgelden te koppelen aan prestaties voor klimaat en milieu. De RLI komt met dit advies op verzoek van minister Schouten.

Het RLI-advies is verwoord in het document ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’. Daarbij is gekeken naar de besteding van geld dat beschikbaar is voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie. Eens in de zeven jaar wordt de besteding daarvan opnieuw tegen het ligt gehouden. De Europese Commissie heeft vorig jaar met het oog op de bestedingsperiode 2021-2027 voorstellen gedaan om het voor lidstaten mogelijk te maken het beschikbare geld te gebruiken voor het realiseren van nationale doelen. De RLI heeft in het advies een richtlijn aangegeven waar de gelden volgens de Raad het best tot hun recht komen.

Koploper

De Raad is er bij het advies vanuit gegaan dat de LNV-visie kringlooplandbouw als speerpunt heeft benoemd. “De minister wil dat we daar in 2030 koploper in zijn. Een ambitieuse doelstelling die veel van boeren zal vragen”, stelt de Raad, die constateert dat de overgang naar kringlooplandbouw op dit moment vooral een wensbeeld is dat door velen wordt ondersteund. “Om het te realiseren is echter een aanpak vereist die de komende jaren vooruitgang boek”, meent de RLI.

Om dat mogelijk te maken, is het volgens de RLI van belang dat het beleid en de bijbehorende financiele middelen flexibel kunnen worden ingezet. “Basisbetalingen moeten periodiek worden aangepast, gebaseerd op voortschrijdend inzicht en passend bij het realiseren van de doelstellingen van kringlooplandbouw.” Volgens de Raad kan dat wanneer Europees landbouwgeld minder wordt uitgekeerd als inkomenssteun en meer wordt gekoppeld aan prestaties op gebied van klimaat en milieu.

Grondslag

De Raad stelt voor een grondslag voor prestatiebetaling te ontwikkelen. Dit zou moeten gebeuren in samenspraak tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. “Door op basis van een puntensysteem betalingen te koppelen aan hogere prestaties op het terrein van klimaat en milieu, kunnen boeren de omschakeling naar kringlooplandbouw makkelijker inpassen in hun bedrijfsstrategie.”

Het systeem zou moeten worden gekoppeld aan duurzaamheidschema’s die ook in de private sector worden ontwikkeld, adviseert de RLI. “Door een dergelijke koppeling ontstaat er een extra prikkel, zowel voor boeren als voor andere ondernemingen, om te koersen in de richting van kringlooplandbouw. Ook kunnen de administratieve lasten voor de agrarische sector vergaand worden beperkt.”

Geen korting

De RLI adviseert verder om de voorgenomen korting op het Europese budget voor duurzaam plattelandsbeleid ongedaan te maken. “Dit budget moet minimaal op het huidige peil worden gehouden en waar nodig worden verhoogd met het oog op investeringen voor klimaat en milieu.” Een flexibele inzet van de Europese landbouwgelden kan volgens de Raad de overgang naar kringlooplandbouw bevorderen. “Als ook de nationale inspanningen op niveau worden gehouden, zal Nederland bovendien beter in staat zijn om mogelijke toekomstige kortingen op het Europese landbouwbudget op te vangen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.