Nieuws

“Op dit moment is de mens het grootste lek in het streven naar het sluiten van kringlopen.” Dat stelde Theun Vellinga (WUR), een van de sprekers tijdens het Netwerkevent van het Comité van Graanhandelaren en Nevedi in Fort Altena.

Thema van de Netwerkbijeenkomst was ‘Klimaat, kringlopen, kansen en knelpunten’. Vanuit verschillende invalshoeken werd het onderwerp belicht, waarbij duidelijk werd dat het sluiten van kringlopen uitdagingen met zich meebrengt. Veel van die uitdagingen hangen ook samen met de manier waarop er naar een kringloop wordt gekeken. “Kijk je naar de kringloop vanuit het perspectief van het Wagenings Binnenveld, dan zijn de uitdagingen en perspectieven anders dan wanneer je het vanuit nationaal, Europees of mondiaal oogpunt benadert”, aldus Ruud Huirne (Rabobank).

Lek

Ongeacht het schaalniveau waarin een kringloop wordt bekeken, is het volgens Theun Vellinga (WUR) van belang de rol van de mens mee te nemen. “Het grootste lek in de kringloop wordt veroorzaakt door wat de mens naar het kleinste kamertje afvoert. We moeten echt iets met dat lek en nadenken over een toepassing van de humane ‘retourvracht’.” Met name in onze westerse samenleving is dat volgens de Wageningse onderzoeker een uitdaging omdat onze samenleving een systeem van rioolwaterzuivering heeft ingericht dat kostbaar is. “Maar er gaan daardoor ook kostbare mineralen verloren en die hebben we juist hard nodig om de plantaardige productie in stand te houden.”

“Het grootste lek in de kringloop wordt veroorzaakt door de mens”, aldus Theun Vellinga (WUR)

Diermeel

Ook andere waardevolle stromen die uit de kringloop verdwijnen, verdienen herwaardering. Diverse sprekers, waaronder Lieke Hendrix van het ministerie van LNV en Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelen, pleiten in Werkendam voor de herwaardering en herintroductie van diermeel in de kringloop. “Het is zonde dat zo’n waardevolle grondstof gewoon wordt verbrand”, aldus Jansen. Hendrix gaf aan dat vanuit het Nederlandse ministerie van LNV in Europa wordt aangedrongen op de uitbreiding van de toelating van diermeel. “Vanwege de ban op het gebruik van diermeel is de Europese import van soja met 26 miljoen ton gestegen. Vandaar dat we vanuit het ministerie bij de Europese Commissie aandringen op de ruimere toelating van diermeel.”

Lieke Hendrix (LNV): “Vanuit het ministerie dringen we aan op ruimere toelating van diermeel in diervoeders.”

Zelfvoorzienend

Kijkend naar de eiwitkringloop dan wordt vaak gedacht dat Europa enorme hoeveelheden eiwit importeert met name voor toepassing in diervoeders. De getallen bewijzen het tegendeel. “Europa is voor 80 procent van de plantaardige eiwitten voor toepassing in diervoeders zelfvoorzienend”, aldus Karel van Bommel (DG Agri). Voor granen geldt zelfs een zelfvoorzieningsgraad van 90 procent. Om als Europa de eiwitkringloop nog verder te sluiten, is een regionale aanpak noodzakelijk. “Dat kun je niet regelen binnen een lidstaat.”

Karel van Bommel licht de EU eiwitbalans in veevoer toe.

Keuze

Vellinga onderschrijft die visie. Hij wijst ook op de gevolgen die keuzes in een segment hebben voor de impact van een ander segment. “Door te kiezen voor eiwit van eigen land wordt er een grotere druk gelegd op het landgebruik in Europa. Dat heeft effect op de intensiteit van het landgebruik, maar ook op de mogelijkheden het land voor andere toepassingen, natuur, woningbouw, infrastructuur of industrie, beschikbaar te maken.” Vellinga ziet wel ruimte om de zelfvoorzieningsgraad van Europese eiwitten te vergroten. “Maar zelfvoorzienend in Europese grondstoffen zonder ‘het gat van de burger te dichten’, dat kan niet.”

In De Molenaar nr. 9 (verschijningsdatum 21 juni) verschijnt een uitgebreid verslag van de netwerkbijeenkomst ‘Klimaat, kringlopen, kansen en knelpunten’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.