Nieuws

Nevedi staat achter klimaatakkoord

Het klimaatakkoord dat vandaag door het kabinet is gepresenteerd kan op positieve bijval van Nevedi rekenen, dat laat de belangenvereniging in een eerste reactie weten.

Via de sectortafel Landbouw en Landgebruik was Nevedi betrokken bij de onderhandelingen over het Ontwerp Klimaatakkoord. In deze sectortafel waren overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven vertegenwoordigd. Het definitieve Klimaatakkoord dat vandaag is gepresenteerd is een resultaat van onderhandelingen tussen de regeringspartijen.

Bijdrage diervoedersector

Nevedi committeert zich om een bijdrage te leveren aan de klimaatopgave. In lijn hiermee heeft Nevedi ook aangegeven dat het duidelijk moet zijn dat op verschillende uitwerklijnen naar de sectoren varkens, koeien en kippen zorgpunten bestaan rond de impact op regio’s, individuele bedrijven en de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling in het algemeen.

Vervolg

Bij de verdere uitwerking van het Klimaatakkoord zal Nevedi aandacht blijven vragen voor de impact van verschillende acties. Er moet tijd en (bedrijfseconomische) ruimte zijn om inhoud te kunnen geven aan de uitwerking. Daarnaast heeft Nevedi aangegeven dat algemeen verbindend verklaring (AVV-en) als publiekrechtelijk instrument voor toepassing van voer- en managementmaatregelen om kringlopen te sluiten en/of broeikasgasemissies te verminderen een vereiste is in de verschillende sectoren.

Fosfaat voerspoor

Op private basis – zoals in het fosfaat voerspoor – is het voor Nevedi nauwelijks mogelijk om bindende afspraken te maken over zaken die diervoeder overstijgen. Verder is door Nevedi positief gereageerd op de algemene toezegging van geldmiddelen die beschikbaar zijn om erfbetreders/adviseurs te ondersteunen bij het overbrengen van de doelen en aanpak/uitwerklijnen van het Klimaatakkoord.

Invulling

Later dit jaar zal helder worden met welke inspanningen de diervoedersector en andere partijen hun bijdragen gaan leveren aan de invulling van het Klimaatakkoord. De inspanning van Nevedi zal vooral bestaan uit steun van de initiatieven ‘Duurzame Zuivelketen’, ‘Coalitie Varkenshouderij’ en ‘Pluimvee Circulair’ waar het de relatie met diervoer betreft en/of vanuit de erfbetredersrol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.