Nieuws

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in.

Het adviescollege krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente Raad van State (RvS)-uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat schrijft de minister afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Adviescollege

Het adviescollege Stikstofproblematiek zal – naast de voorzitter – uit 9 leden bestaan. Het college is gevraagd om binnen 2 maanden met een advies voor de korte termijn te komen. Het college kijkt hierbij naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor vergunningverlening voor (nieuwe) activiteiten rondom Natura 2000-gebieden.

Stikstofdepositie

Daarnaast gaat het adviescollege aan de slag met adviezen voor de langere termijn. Het college is verzocht met voorstellen te komen voor een nieuwe aanpak van de stikstofdepositie. Voor dit advies heeft het adviescollege elf maanden.

Samenstelling

Minister Schouten: “Voor de invulling van het adviescollege hebben we gekeken naar een zo breed mogelijke samenstelling van ervaring en kwaliteiten. Met Johan Remkes als voorzitter heb ik er vertrouwen in dat dit adviescollege met aanbevelingen en oplossingsrichtingen komt voor de vraagstukken die er liggen.”

Samenwerking

Gezien de impact van de RvS-uitspraak op projecten en activiteiten op landelijke, regionale en lokale schaal en de wens van alle partijen om daadkrachtig te handelen, is een organisatie ingericht met de meest betrokken overheidspartijen. Hierin werken de ministeries van LNV, IenW, BZK, EZK en Defensie, de provincies, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nauw samen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.