Nieuws

ForFarmers teleurgesteld over eerste halfjaar 2019

ForFarmers
ForFarmers realiseerde een groei in de voerafzet die vrijwel volledig is toe te schrijven aan acquisities.

De ForFarmers-resultaten over de eerste helft van 2019 stellen teleur, ondanks een toename in het total feed volume van 5,2 procent. ForFarmers realiseerde daarmee een total feed volume van 5,1 miljoen ton over de afgelopen zes maanden.

Algemeen directeur Yoram Knoop draaide er vandaag bij de presentatie van de jaarcijfers geen doekjes om. “De resultaten zijn negatief beïnvloed door de ongunstige inkooppositie die we eind vorig jaar hebben ingenomen.”

Inkooppositie

De brutowinst over de eerste zes maanden van 2019 daalde met 1,7 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. ForFarmers hield hier op basis van de cijfers al rekening mee. “We hebben ervoor gekozen de effecten hiervan volledig te verrekenen in de eigen resultaten en niet door te vertalen in de prijs naar de boer om onze marktpositie te behouden”, aldus financieel directeur Arnout Traas. Knoop: “Het goede nieuws is dat we het effect van de ongunstige inkooppositie volledig hebben weggewerkt in het eerste deel van 2019. Het zal geen effect meer hebben op de resultaten in de rest van het jaar.” Om de kans op herhaling te minimaliseren. is het inkoopbeleid kritisch tegen het licht gehouden. Dat heeft ertoe geleid dat ForFarmers zijn inkoopbeleid op een aantal punten heeft bijgesteld. “Ten opzichte van het verleden hebben we een iets kortere dekkingsperiode.”

Organische daling

De groei in total feed (alle voerproducten) volume is volledig toe te schrijven aan een uitbreiding van de productie door acquisities. Deze waren goed voor een toename in de productie van 6,8 procent. Als gevolg van een daling van de voerafzet in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk daalde de autonome afzet total feed met 1,6 procent. Kijkend naar de afzet van mengvoer dan groeide de afzet van mengvoer met 9,8 procent dankzij de acquisities. Autonoom noteerde ForFarmers een daling van de mengvoerafzet van 2,6 procent. De totale productie van mengvoer bedroeg 3,6 miljoen ton in de eerste helft van 2019.

Veestapel

De daling in de autonome voerafzet is onder andere een gevolg van een afname van het aantal dieren in de rundvee- en varkenshouderij in Nederland, Belgie en het Verenigd Koninkrijk. De afzet in de pluimveehouderij nam toe, ook autonoom. Mede dankzij de acquisitie van het Poolse Tasomix is de verhouding tussen de diergroepen verschoven binnen ForFarmers. “We hebben nu ongeveer een gelijke vertegenwoordiging in elk van de hoofdgroepen, rundvee, varkens en pluimvee. Een goede ontwikkeling”, constateert Traas.

Verwachting

Over het gehele jaar 2019 verwacht Knoop dat de resultaten achter zullen blijven ten opzichte van 2018. “We zijn dit jaar geconfronteerd met een aantal incidentele zaken die de resultaten beïnvloeden. We moeten zorgen dat we de resultaten naar de toekomst toe weer opbuigen naar de opgaande lijn die past bij ons bedrijf.” Het voerconcern heeft daarvoor een aantal maatregelen genomen, waaronder een kostenreductie van 10 miljoen euro ten opzichte van 2018 te realiseren in 2021. “Wat dat betreft zitten we goed op koers.”

Naast het sluiten van enkele fabrieken in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, is de nieuwbouw van de fabriek in Duitsland afgeblazen. “Via strategische samenwerkingen kunnen we de groei in met name de afzet van varkensvoer in Duitsland opvangen. Die oplossing zorgt ervoor dat we geen investering hoeven te doen en biedt bovendien de noodzakelijke flexibiliteit om in te spelen op de schommelingen in de markt.”

Groei

In het algemeen verwacht Knoop dat de volatiliteit in de markt zal aanhouden. Per land of regio zijn daarin wel verschillen. In het Verenigd Koninkrijk zal met name de op handen zijnde Brexit impact hebben. Toch denkt Knoop dat dit op langere termijn gunstig kan uitpakken voor de positie van ForFarmers in het land. “Het Verenigd Koninkrijk is voor wat betreft varkensvlees 65 procent zelfvoorzienend. Bij een harde Brexit zal het land dat aanvullen met dure importen. De verwachting is dat daar kansen liggen voor Britse varkensboeren om de import zo laag mogelijk te houden.”

Ook over de ontwikkeling van de activiteiten in Polen is ForFarmers positief. “De vraag naar pluimveevlees stijgt wereldwijd. De Europese consument geeft vaker de voorkeur aan pluimveevlees boven varkensvlees. Polen kan een belangrijke rol spelen als het gaat om de productie van pluimveevlees.”

Lees ook: ForFarmers concentreert ook Britse voerproductie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.