Nieuws

Programma Vitale Varkenshouderij gereed

vitale varkenshouderij

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het programma Vitale Varkenshouderij op 4 september onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamer. De minister kreeg het programma met daarin vijf ambities voor de toekomst van de varkenshouderij onlangs aangeboden van de coalitie Vitale Varkenshouderij.

Ambities

Het Programma Vitale Varkenshouderij telt vijf ambities. De coalitie Vitale Varkenshouderij kiest voor een gerichte aanpak van saneren en innoveren. “Een gebalanceerde aanpak die leidt tot een kleinere en tegelijkertijd vitalere, innovatieve varkenshouderij. Een nog duurzamere keten die vanuit een sterke marktpositie hoogwaardig voedsel produceert en een cruciale schakel is in de circulaire economie”, aldus de coalitiepartners.

De benoemde ambities zijn:

  1. Goede zorg voor de leefomgeving
  2. Centrale positie in de circulaire economie
  3. Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie
  4. Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij
  5. Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking

Kringloop

De coalitie streeft naar een sterke, krachtige varkenshouderijsector die een geaccepteerde positie in de maatschappij heeft. Daarbij is een centrale rol weggelegd voor het varken als ultiem kringloopdier. “Varkens zetten laagwaardige producten (bijv. reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie) om in hoogwaardige voeding. Daarnaast is de mest van het varken waardevol als basis voor groene energie, als bodemverbeteraar en als vervanger van fossiele kunstmest.”

De verwaarding van het varken moet volop worden benut in onderscheidende marktconcepten. “Daarmee versterkt de sector de mondiale marktpositie. Het internationale consumptiepatroon legt een belangrijke basis voor de vierkantsverwaarding van het Nederlandse varken. Dit is een belangrijk fundament onder een toekomstbestendige varkenshouderij, waar financiële ruimte is voor investeringen in duurzaamheid, dierenwelzijn en circulaire landbouw”, stellen de coalitiepartners.

Financiering

Het programma zet volgens de coalitie een concrete aanpak per ambitie neer met duidelijke doelstellingen en termijnen. In het najaar van 2019 wordt het programma met varkenshouders en andere ketenpartners besproken. Naast de financiële bijdrage van het ministerie van LNV investeren de sectoren die in de coalitie zijn vertegenwoordigd, de komende vier jaar 40 miljoen euro in de uitwerking en uitvoering van het programma.

“Met de juiste balans tussen saneren en innoveren wordt de Nederlandse varkenshouderij kleiner én behoudt deze voldoende omvang en vernieuwend vermogen om internationaal toonaangevend te zijn. Het blijft een belangrijke werkgever en met de productiewaarde van ruim 6 miljard euro een belangrijke schakel in de Nederlandse economie”, aldus de coalitie Vitale Varkenshouderij.

Uitvoering

De Coalitie Vitale Varkenshouderij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Het betreft een ketenbrede samenwerking van varkenshouders, fokkerijen, veevoederbedrijven, banken en slachterijen. Naast de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), het ministerie van LNV nemen Rabobank, Vion, Agrifirm, ForFarmers en Topigs Norsvin de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.