Nieuws

Nevedi presenteert nieuwe meerjarenvisie

Nevedi presenteerde tijdens de algemene vergadering de nieuwe beleidsvisie.

‘Voer voor ketensamenwerking’, dat is de titel van de nieuwe beleidsvisie van Nevedi voor de komende vijf jaar. De visie werd tijdens de algemene vergadering uitgereikt aan Rob van Lint (LNV/NVWA), Linda Jansen (POV), Janine Luten (ZuivelNL) en Hennie de Haan (NVP). “Een groeiend aantal kwesties vraagt de komende jaren intensieve samenwerking in de keten”, stelt de brancheorganisatie. De visie ‘Voer voor ketensamenwerking’ werd gepresenteerd tijdens de algemene jaarvergadering.

Veranderingen

In het document ‘Voer voor ketensamenwerking’, Nevedi-visie 2020-2025, stelt de brancheorganisatie dat de dierlijke productieketen, en daarmee ook de diervoederindustrie, het komende decennium voor grote veranderingen staat. Een van de veranderingen met de grootste impact, is de verwachte afname van het aantal dieren. Hoe groot die afname zal zijn, is sterk afhankelijk van onder andere beleidskeuzes die gemaakt (moeten) worden in het kader van het terugdringen van emissie.

Daarnaast speelt het veranderende consumptiepatroon een rol, waarbij de verwachting is dat de consumptie van plantaardige eiwitten zal toenemen en die van dierlijke eiwitten zal dalen. Hoe groot de impact van de afname van het aantal dieren zal zijn, laat zich moeilijk voorspellen, stelt Nevedi. Wel benadrukt de brancheorganisatie dat het van groot belang is dat er voldoende kritische massa behouden blijft. “Dat is nodig om de maatschappelijk gewenste innovaties op economisch verantwoorde wijze te kunnen blijven doorvoeren.”

Voetafdruk

Ook moet de dierlijke productieketen voldoen aan de toenemende duurzaamheidsvoorwaarden die door de maatschappij worden gesteld. Klimaat, circulariteit en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s die de komende jaren richtinggevend zullen zijn, mede voor de Nederlandse diervoederindustrie, aldus Nevedi. “De herkomst van grondstoffen, inclusief het concept van regionale sourcing, wordt in de toekomst een belangrijke factor”, verwacht de brancheorganisatie. Dit biedt volgens Nevedi ook kansen voor de sector. “Diervoederbedrijven kunnen in de keten bijdragen aan differentiërende concepten met hogere toegevoegde waarde.”

Samenwerking

Op basis van deze en nog enkele andere uitdagingen die in de visie worden benoemd, stelt Nevedi vast dat intensieve samenwerking in de dierlijke productieketen noodzakelijk is. De brancheorganisatie constateert dat er in de sector al ketenorganisaties zijn ontstaan om in te spelen op de vereiste afstemming. “De grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid vereisen een  intensievere afstemming en samenwerking tussen verschillende schakels in de dierlijke ketens en maatschappelijke partijen.” Nevedi zet daarbij onder andere in op formele verticale overlegstructuren per diersoort.

Nevedi signaleert dat de uitgangspositie voor de leden verschillend is, afhankelijk van de focus regionaal, nationaal en/of internationaal. “Daarop moet Nevedi inspelen, maar bovenal geldt dat het collectieve belang in de Nederlandse context het uitgangspunt is van de branchevereniging. Daarbij wordt gestreefd naar een gelijkmatig speelveld binnen Europa.” Dit betekent dat Nevedi zich primair richt op het bewerkstelligen van beleids- en technische kaders die het voor de leden mogelijk maken op een verantwoorde wijze in te spelen op de veranderende marktwensen in de productieketen, wettelijke eisen én verwachtingen van de overheid.

Ambities

In het visiedocument benoemt Nevedi vier hoofdthema’s waarop de komende vijf jaar de focus wordt gelegd: duurzame voedselketens, diervoederproductie voor gezond en veilig voedsel, kringlooplandbouw en arbeid. Voor elk van deze thema’s heeft de brancheorganisatie ambities geformuleerd. Deze ambities zijn vertaald in doelen en acties. “Nevedi zet zich de komende periode in voor nauwe samenwerking met ketenpartners, overheden en maatschappelijke organisaties om de ambities invulling te geven en zo een bijdrage te leveren aan het helpen realiseren van een klimaatvriendelijke kringlooplandbouw die internationaal concurrerend is en de innovatiekracht versterkt.”

Meer over de algemene vergadering van Nevedi in De Molenaar nr. 17 die verschijnt op 13 december.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lezersonderzoek

 

Voorziet De Molenaar voldoende in uw informatiebehoefte?

Zetten we de juiste mediakanalen in om u te bereiken?

Geef uw mening en maak kans op een dashcam.