Nieuws
stikstofreductie
Keuzevrijheid van boeren via een stikstofconvenant is volgens universitair docent Jan Dijkstra een betere route om de stikstofreductie te bewerkstelligen.

Smalle weegbree zet een rem op de uitstoot van lachgas. Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut op KTC Zegveld. Lachgas is een sterker broeikasgas dan CO2. Smalle weegbree kan de uitstoot ervan aanzienlijk verlagen, aldus het instituut.

Uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut op KTC Zegveld blijkt dat smalle weegbree in grasland de emissie van lachgas met 40 procent kan laten dalen. Smalle weegbree als onderdeel van een kruidenrijk grasland is daarmee heel functioneel. De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Het werd uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in samenwerking met KTC Zegveld, de Radboud Universiteit Nijmegen (Experimental Plant Ecology, Institute for Water and Wetland Research) en Wageningen Universiteit (Soil Biology Group en Wageningen Environmental Research) en gefinancierd door ZuivelNL.

Metingen

Lachgas is een zeer krachtig broeikasgas; het is bijna 300 keer zo sterk als CO2. De lachgasemissie werd in september van 2018 en 2019 gemeten op veengrond, na een kunstmestgift van 50 kg zuivere stikstof per hectare. Veldjes met alleen smalle weegbree of een mengsel van Engels raaigras en smalle weegbree gaven een lagere lachgasemissie dan veldjes met puur Engels raaigras. Onderzoeker Jeroen Pijlman van het Louis Bolk Intituut: “We weten dat lachgasemissies in regulier beheerde veenweiden behoorlijk kunnen oplopen. Een vermindering met bijna 40 procent kan de reductie betekenen van meerdere tonnen CO2-equivalenten per hectare per jaar.”

Minder nitraat en lachgas

Onderzoeker Pijlman legt uit: “De veenweidebodem is rijk aan organisch gebonden stikstof, aanwezig in het veen zelf en afkomstig van bijvoorbeeld organische mest, afstervende wortels en gewasresten. Stikstof uit organische stof wordt in de bodem omgezet in ammonium en vervolgens nitraat. Ammonium en nitraat zijn nodig voor de gewasgroei. Nitraat kan echter ook door een proces worden omgezet waarbij lachgas (N2O) kan ontstaan. Smalle weegbree geeft speciale stofjes af uit de wortels, waaronder aucubin, die zorgen dat dit proces geremd wordt en er minder nitraat en daarmee ook minder lachgas gevormd wordt.”

Droogteresistent

Smalle weegbree als onderdeel van kruidenrijke grasland heeft ook andere voordelen, aldus Pijlman. “Smalle weegbree kan beter tegen droogte dan Engels raaigras. In de droge zomer van 2018 produceerde smalle weegbree ongeveer 30 procent meer dan Engels raaigras. Daarnaast bloeit smalle weegbree ongeveer het hele groeiseizoen, wat gunstig is voor insecten. Daar komt bij dat dit plantje zorgt voor minder nitraatvorming.”

Dit gegeven is volgens de onderzoeker ook interessant voor zandgronden. “Hier gedijt het plantje namelijk ook goed én op veel zandgronden spoelt nitraat gemakkelijk uit naar het grondwater. Voor het terugdringen van nitraatuitspoeling zou smalle weegbree dus ook een oplossing kunnen zijn.”

Onderzoek

Volgens Pijlman is het nog te vroeg om smalle weegbree als maatregel uit te rollen voor enkel lachgas emissies. Er zijn nog veel vragen onbeantwoord rondom het inzaaien en het behoud van smalle weegbree in de graszode. “Mogelijk bieden nieuwe rassen hier mogelijkheden. Hier is verder onderzoek naar nodig.”

Lees ook: ‘Minder eiwit in veevoer kan stikstofuitstoot verlagen’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.