Nieuws
Landbouw Collectief
Het Landbouw Collectief praat op 5 februari verder over het pakket maatregelen om de uit de ontstane stikstofimpasse te komen.

Het Landbouw Collectief, waarin dertien boerenorganisaties zijn verenigd, praat op 5 februari verder met minister-president Mark Rutte en minister Carola Schouten van Landbouw. Inzet van het gesprek is de nog openstaande punten van het stikstofpakket te bespreken en duidelijkheid te scheppen over het totale maatregelenpakket. Het Landbouw Collectief benadrukt dat de inzet van de gesprekken is, dat implementatie van (nieuwe) maatregelen alleen kan worden gestoeld op de juiste gegevens en de verwachte effecten van te nemen maatregelen.

Afspraken

De eerdere gesprekken tussen het Landbouw Collectief en het kabinet leidden tot een pakket voorgestelde maatregelen voor de agrarische sector, waaronder minder eiwit in het voer bij melkvee, extra weidegang en het uitrijden van mest aangelengd met water. Deze maatregelen waren volgens het collectief praktisch uitvoerbaar en laten ruimte aan de individuele ondernemer voor de precieze invulling. De verwachting is dat deze maatregelen al in 2020 een reductie opleveren van minimaal 3 kton ammoniak. Samen met de warme sanering in de varkenshouderij en de reeds gerealiseerde afname van het aantal dieren sinds de laatste officiële stikstofrapportage in 2017, betekent dit alles bij elkaar een fors lagere uitstoot in de veehouderij van 10 tot 15 procent, aldus het Landbouw Collectief.

Belangrijke punten waarover verder overeenstemming is bereikt, betreffen geen generieke krimp, geen gedwongen opkoop, één beleid bij provincies, meten = weten en een herijking van Natura2000 gebieden. Daarmee zitten het Landbouw Collectief en het Kabinet echter nog niet op alle punten op één lijn.

Voerspoor

Ook over de precieze invulling van de punten waarover wel overeenstemming is, bestaat nog hier en daar onduidelijkheid, zo blijkt uit de documentatie die het Landbouw Collectief heeft bijgesloten bij het persbericht.

Uit de voorlopige voorstellen blijkt dat het kabinet bij de invoering van de drie maatregelen voor de melkveehouderij, uitgaat van het samenspel van de drie maatregelen. Het Landbouw Collectief zet in op het bieden van keuzevrijheid aan ondernemers die afhankelijk van de eigen bedrijfssituatie een mix van de drie opties kunnen inzetten, of een specifieke maatregel moeten kunnen kiezen. “Door ondernemers de keuze te laten, vergroot het draagvlak”, stelt het Landbouw Collectief.

De borging van het voerspoor zit in de Spoedwet die nu in de Eerste Kamer ligt. “De mate van detail waarmee de overheid met de Spoedwet – nu en in de toekomst – kan ingrijpen in het (voer)management op bedrijven is voor ons onaanvaardbaar”, stelt het Landbouw Collectief. Dat

geldt voor het collectief ook voor de mogelijkheid om tekortkomingen in het voerrantsoen aan te merken als economisch delict. Het Landbouw Collectief ziet als oplossing, dat de Spoedwet inhoudelijk niet wordt geactiveerd. “Zeker niet op deze punten.”

Resterende punten

In de aanloop naar de gespreken met Rutte en Schouten worden er momenteel op ambtelijk niveau overleggen gevoerd over nog openstaande punten. De bedoeling daarvan is om al zoveel mogelijk ‘hobbels’ weg te nemen, zodat het overleg met Kabinet en Provincies zich kan richten op kernzaken en besluitvorming. “Onze inzet is te komen tot een akkoord waarmee boeren uit de voeten kunnen  en BV Nederland verder kan”, aldus Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief.

Bijgesloten als bijlage de inzet van het Landbouw Collectief voor deze gesprekken. De eerste uitkomsten van de analyse van de RIVM-data en -modellen die op dit moment op initiatief van de sector worden uitgevoerd, maken onderdeel uit van het overleg.

Lees ook: Stikstof verminderen door aanpassing voerspoor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.