Nieuws
maatregelen

Het kabinet neemt uitzonderlijke economische maatregelen vanwege het coronavirus. Doel is om naast de volksgezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Het maatregelenpakket biedt maandelijks voor miljarden euro’s aan steun.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakten het maatregelenpakket dinsdag 17 maart bekend. Deze maatregelen komen bovenop de economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen.

Overbruggen

De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

“In de eerste plaats is het essentieel dat elke Nederlander de gezondheidsbesluiten en -adviezen steeds opvolgt. Die maatregelen hebben tegelijkertijd grote impact op ondernemers van klein tot groot, in alle sectoren. We laten hen niet alleen. Met dit nieuwe pakket krijgen ze extra ondersteuning. Het kabinet vereenvoudigt bovendien ook toegang en versoepelt voorwaarden, zodat personeel en zelfstandigen zoveel mogelijk hun werk behouden”, aldus de ministers in een gezamenlijke verklaring.

Pakket maatregelen

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering: Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en -garanties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO helpt EZK zowel het mkb als grote ondernemingen door middel van een 50 procent garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximumbedrag per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

Onderdeel van de maatregelen van donderdag 12 maart was al een verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), die versneld is opengesteld.

Banken kunnen aanmeldingen voor beide verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij RVO doen. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Bekijk de lijst van financiers die gebruikmaken van de BMKB.

Borgstelling

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven: Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Vanaf 18 maart 2020 kunnen bedrijven gebruikmaken van deze extra module.

Compensatieregeling getroffen sectoren: De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Bedrijven uit deze sectoren kunnen deze inkomsten moeilijk inhalen wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor deze bedrijven. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Meer informatie over de regelingen en de aanmeldprocedures hiervoor, is te vinden op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.