Nieuws
Landbouw Collectief

Het Landbouw Collectief en minister Carola Schouten hebben op woensdag 1 april het overleg vervolgd over de stikstofmaatregelen in de landbouw. Het Landbouw Collectief toont zich teleurgesteld over de uitkomst van het overleg. “De kaarten lijken al geschud in Den Haag.”

“In niets lijkt het erop dat de minister zich op belangrijke punten sterk wil maken voor de sector en tot reële oplossingen te komen”, aldus het Landbouw Collectief na afloop van het overleg. “Zelfs in deze bijzondere periode van de coronacrisis, waarbij de stikstofconcentratie in de lucht sterk is gedaald en voedselvoorziening crucialer is dan ooit, wil het Kabinet de agenda van 2019 doordrukken. Op deze wijze heeft verder overleg geen zin.”

Plan

Het Landbouw Collectief stelde in november een plan op waarmee een aanzienlijke hoeveelheid stikstofuitstoot kan worden bespaard. Sindsdien is intensief overlegd en op onderdelen voortgang geboekt. Maar duidelijk werd ook, dat het Kabinet een eigen weg ontwikkelde. Bijvoorbeeld met de Spoedwet Aanpak Stikstof in december, die de mogelijkheid geeft om het veevoer voor de dieren vanuit Den Haag tot in detail te kunnen regelen. In februari volgde de aankondiging van een regeling voor opkoop van boerenbedrijven, waarvan uit berekeningen blijkt dat het effect op de Natura 2000-gebieden minimaal is.

Maatregelen

Het overleg over de door het Landbouw Collectief voorgestelde maatregelen (eiwitarm voer, meer beweiden en uitrijden van mest aangelengd met water) liep de afgelopen maanden stroef. “Op dit moment is geen van deze maatregelen klaar om op een verantwoorde wijze ingevoerd te worden in de praktijk. Alle goede ideeën vanuit de sector worden juridisch lamgeslagen vanuit het ministerie.”

Eiwitarm

Minister Schouten gaf in het overleg aan dat ze aanstuurt op het verplicht stellen (via de Spoedwet) van eiwitarm voeren. “En dat middenin de coronacrisis, waarbij de boeren en de partners in de voedselketen niet eens goed kunnen worden voorgelicht of ondersteund. Voor ons als Landbouw Collectief niet alleen onbegrijpelijk, maar ook onverantwoord.”

Stikstof

De landbouw heeft al veel NH3 gereduceerd. De in december aan de landbouw opgelegde taakstelling van 1 kTon besparing voor dit jaar is al meer dan geleverd door het houden van minder dieren en minder eiwit in het veevoer. Echter het ministerie schrijft deze reducties continu toe aan ontwikkelingen die zich normaal al voordoen, waardoor het voor de landbouw onmogelijk is om inspanningen te verzilveren. Dat geldt eveneens voor de saneringsregeling varkenshouderij, stelt het collectief. “Het borgen van deze reducties wordt juridisch onmogelijk gemaakt. Dit doet geen recht aan de inspanningen die de veehouderij in Nederland al levert.”

Geen ruimte

De conclusie van het Landbouw Collectief is, dat de minister vasthoudt aan voor de sector onduidelijke afspraken met de coalitiepartijen en geen ruimte biedt voor inbreng vanuit de landbouw. “Zo komen we nooit tot praktisch haalbare en betaalbare maatregelen om stikstof te besparen en te borgen.”

Het Landbouw Collectief roept de politiek op de minister te bewegen om alsnog tot een akkoord te komen met het Landbouw Collectief. Tot die tijd zet het Landbouw Collectief al haar activiteiten in de werkgroepen on hold. Aalt Dijkhuizen, voorzitter Landbouw Collectief: “De minister kan nog steeds de reductie van stikstof met de boeren en de rest van de keten doen, maar dat vraagt van haar wel een andere opstelling dan we nu al een half jaar ervaren.”

Lees ook: Landbouw Collectief blijft in gesprek

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.