Nieuws

Het Landbouw Collectief ziet niets in de voermaatregel, die minister Carola Schouten van LNV recent naar de Kamer heeft gestuurd. In de regeling worden maxima gesteld aan het ruw eiwitgehalte in het krachtvoer voor melkvee. “Wij hebben samen met Nevedi, namens de veevoersector, steeds gepleit voor een maatregel op rantsoenniveau.”

Met haar voorstel grijpt Schouten volgens het Landbouw Collectief niet alleen diep in op de bedrijfsvoering van de bedrijven. “Ook is de maatregel niet praktisch, kostprijsverhogend en discutabel wat betreft de bijdrage aan de vermindering van de stikstofuitstoot.”

Werkgroep

Voor overleg met LNV over de melkveemaatregelen, heeft het Landbouw Collectief een Werkgroep ingesteld. Deze Werkgroep heeft naar eigen zeggen inhoudelijk zeer constructieve gesprekken gevoerd met LNV over de drie door het Landbouw Collectief voorgestelde maatregelen: minder ruw eiwit in het totaalrantsoen, mest bij uitrijden aanlengen met water en meer beweiden.

Advies

De nu door de Minister gekozen maatregel is volgens het Landbouw Collectief uitgebreid aan de orde geweest en sterk afgeraden. “Krachtvoer dient in de melkveehouderij als fine-tuning op het totaalrantsoen. Om het totaalrantsoen uit te balanceren zijn juist extremere (eiwit)voersoorten van groot belang om overall de werking en de efficiëntie te waarborgen, inclusief minder uitstoot van ammoniak. Dit werd door de betrokken LNV-medewerkers in de Werkgroep volledig onderschreven.”

Onbegrip

Het Landbouw Collectief noemt het onbegrijpelijk dat minister Schouten de adviezen van de Werkgroep naast zich neerlegt. “De praktijk passeren, betekent dat het realiseren van de gewenste stikstofreductie alleen maar moeilijker wordt en de bereidheid tot vervolgstappen verder zal ondergraven.”

Bezwaren

Het Landbouw Collectief stelt dat de maatregel van de minister het onmogelijk maakt het totale rantsoen te optimaliseren. “Eiwitrijke grondstoffen dienen met eiwitarme te worden gemengd, wat kostprijsverhogend werkt. Ook zal het krachtvoerverbruik verder toenemen om rantsoenen te corrigeren, iets wat in ieder geval niet past bij de visie van de minister omtrent kringlooplandbouw.”

“Tot slot zal een slechtere rantsoenoptimalisatie niet alleen leiden tot een kleinere reductie van ammoniak, maar ook tot een lagere productie en verslechterende gezondheid van de dieren.”

Overleg

Aalt Dijkhuizen, voorzitter Landbouw Collectief:  “Wij zijn bereid weer met de minister om tafel te gaan, maar dan wel met onze voorgestelde maatregelen als uitgangspunt. Die sluiten aan bij de praktijk, zijn goedkoper en trekken meer stikstof op de kant.”

Lees ook: Landbouw Collectief en LTO: ‘Maatregelenpakket stikstof enorm duur’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.