Nieuws
stikstofnorm

In het LNV-project Bedrijfseigen Stikstofnorm (BES) passen vijftig Nederlandse boeren fosfaatevenwichtsbemesting toe. Ze vervangen kunstmest door dierlijke mest. De bemesting is afgestemd op het opbrengend vermogen van de grond en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Uit de ervaringen van deelnemers blijkt deze werkwijze perspectief te bieden voor kringlooplandbouw.

Experimenteren

Van de vijftig deelnemende bedrijven bevinden zich twintig in de Achterhoek. Deze regio is aangewezen als experimenteerregio voor de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Met aangepaste wet- en regelgeving wordt ruimte geboden om kringlooplandbouw in de regio te ontwikkelen, zoals in de BES-pilot.

Systematiek

In de BES-systematiek wordt de bemestingsruimte berekend aan de hand van de resultaten uit de KringloopWijzer van drie voorliggende jaren. Voor 2020 zijn dit de jaren 2017 tot en met 2019. De twee droge jaren in het driejarig gemiddelde zijn zeer bepalend geweest voor de gemiddelde opbrengsten. Hierdoor zakt de dierlijke mestplaatsingsruimte.

Wanneer voor de droogte wordt gecorrigeerd door de gemiddelde gewasopbrengsten van 157 bedrijven die lid zijn van de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers, te hanteren over 2013 tot en met 2019, stijgt de dierlijke mestplaatsingsruimte. Wanneer de sterk verbeterde fosfaatefficiëntie van de veestapels in de berekening wordt meegenomen, heeft 82 procent van de melkveehouders in de Achterhoek een BES-voordeel. Gemiddeld kan er dan 265 kg N uit dierlijke mest worden aangewend. Ter compensatie moet er wel 60 kg N uit kunstmest worden ingeleverd.

Praktijk

Volgens de Bedrijfseigen Stikstofnorm mag er meer stikstof uit dierlijke mest worden geplaatst. Daarmee wordt er bespaard op de mestafvoer. Ook kan er op deze manier net zoveel fosfaat worden bemest als er wordt geoogst. Veehouder Gert Dinkelman is een van de deelnemende boeren in het project. Hij oogstte de afgelopen jaren meer fosfaat van het grasland, dan hij  via bemesting op de grond gebracht. Het resultaat van goed management, stelt de veehouder. “Met dit systeem worden je inspanningen beloond. Mest afvoeren en vervolgens kunstmest terugkopen, is immers allesbehalve kringlooplandbouw”, aldus Gert Dinkelman.

Uitdaging

De BES biedt voor de verdere ontwikkeling van kringlooplandbouw veel perspectief, zo blijkt uit de ervaringen van de Achterhoekse deelnemers. Voerproductie vindt plaats met hoofdzakelijk dierlijke mest. Deze wordt maximaal benut op een zodanige manier dat een eventueel lagere stikstofinput niet nadelig is voor gewasopbrengsten. Bijkomend effect van deze aanpak is een verlaging van de ammoniakemissie. “BES is daarmee een katalysator voor kringlooplandbouw, maar moet in de praktijk wel goed worden getoetst en getest”, stellen de deelnemers van de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers.

Lees ook: Kringloopbedrijf haalbaar met beperking vleesconsumptie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.